Schwarzenegger zápasí s krizí v Kalifornii

Sacramento - Na Kalifornii, která je nejlidnatějším státem USA a osmou největší ekonomikou světa, v plné síle dopadá finanční krize. Letos totiž dosáhne schodek státního rozpočtu 42 miliard dolarů. Guvernér Arnold Schwarzenegger varoval, že se Kalifornie nachází na hranici insolventnosti.

Mnoho lidí v posledních letech Kalifornii opouští. Nezaměstnanost přesahuje osmiprocentní hranici. Velkým problémem jsou vysoké daně ve zemi. Schwarzenegger už v prosinci loňského roku upozornil, že ve státní pokladně nemusí být už v únoru žádné peníze.

„Kalifornie je ve stavu nouze. Deficit ve výši 42 miliard dolarů nás tíží jako kámen na prsou a my nemůžeme dýchat, dokud se ho nezbavíme,“ varoval před časem guvernér.Právě kvůli stále rostoucím daním a zhoršujícím se veřejným službám už nemají obyvatelé Kalifornie mnoho důvodů se radovat. Ekonom Jerry Nickelsburg zůstává optimistou. „Vláda musí začít problémy řešit. Pozitiva stále převažují nad negativy. Myslím, že můžeme očekávat mnoho dobrého od Kalifornie.“

Odborníci vládě vzkazují, že je potřeba co nejrychleji nastartovat důležité změny v hospodářství a oddálit vyplácení dividend. Kalifornský stát by měl také těžit z přírodního bohatství, relativně mladé pracovní síly a podnikatelského sektoru, který se výrazně orientuje na moderní technologie.