Ceny potravin mohou opět prudce růst, OSN chce lépe koordinovat rozvojovou pomoc

Praha/Madrid - Ministři zemědělství a představitelé Organizace spojených národů se sjeli do španělské metropole, aby zde jednali o situaci na trhu potravin a jejich dopadech na výživu obyvatel. Loni ceny potravin prudce rostly a znamenaly zhoršení životní úrovně a epidemie hladu v rozvojových zemích. OSN chce alespoň lépe koordinovat rozvojovou pomoc v oblasti výživy.

„Cílem bylo usadit u jednoho stolu agentury, neziskové společnosti a subjekty zajišťující rozvojovou pomoc pro těsnější koordinaci společných akcí,“ uvedl záměr konference pobočky OSN, Organizace pro výživu (FAO), náměstek ministra zemědělství ČR Ivo Hlaváč. „Tak, aby to množství pomoci bylo koordinované a efektivnější,“ dodal. Už loni vznikla koordinační skupina a letos by měl být pod záštitou FAO uspořádán globální potravinový summit.

Španělsko například na konferenci navrhlo, aby vyspělé země ze svých rozpočtů věnovaly na boj proti hladu 0,7 procenta HDP. „Česká republika je největším donorem rozvojové pomoci mezi desítkou nových členských zemí a přispívá podílem HDP 0,11 procenta, formulovaná ambice EU do roku 2010 je 0,17 procenta HDP, takže se pohybujeme v úplně jiných číslech,“ oponoval Hlaváč. „Naší primární rolí je teď moderovat diskusi za Evropskou unii a myslíme si, že bychom měli upozornit třeba na zajímavý prostor na východ od nás, který si zaslouží strategickou pozornost Evropy,“ nabídl.

Britský Královský institut pro mezinárodní záležitosti zveřejnil studii, podle které je reálné, že ceny potravin někdy v budoucnu opět vyletí vzhůru. „Těžko ale odhadnout, jestli je u potravin křivka vývoje cen véčková, účková nebo elková,“ řekl Hlaváč. Ceny potravin v loňském roce prudce vystřelily nahoru, pak strmě spadly.