Z EU přišlo o 22,8 miliardy víc, než Česko zaplatilo

Praha - V roce 2008 se České republice členství v Evropské unii vyplácelo. Ze společného rozpočtu získala o 22,8 miliardy víc, než do něj odvedla. Pro Česko je to nejlepší výsledek za celých pět let, co je členem unie, i když i dříve bylo Česko čistým příjemcem.

Podle údajů ministerstva financí přiteklo do Česka z Bruselu v roce 2008 58,3 miliardy korun, opačným směrem Praha poslala 35,4 miliardy. Největší část příjmů připadá na Fond soudržnosti a strukturální fondy, odkud stát loni získal 41,9 miliardy korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých příjmů. Příjmy ze společné zemědělské politiky dosáhly v loňském roce 14,6 miliardy korun, z toho 5,3 miliardy korun obdržela Česká republika z plateb na podporu rozvoje venkova. Zhruba 8,4 miliardy korun poslala unie formou přímých plateb zemědělcům.

Kolik Česko vydělalo na EU?

    2004:    +7,3 mld. Kč
    2005:    +2 mld. Kč
    2006:    +6,7 mld. Kč
    2007:    +15,2 mld. Kč
    2008:    +22,8 mld. Kč

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Od té doby až do konce roku 2008 do společné pokladny zaplatila dohromady 146,6 miliardy korun. Zpátky se z Bruselu vrátilo 200,6 miliardy korun. Čistý příjem tak dosáhl 54 miliard korun.

Ministerstvo financí počítá s dalším nárůstém čistých příjmů z unijního rozpočtu i pro příští roky. Pravděpodobně ale už nebude tak výrazný, jako letos.