Češi v čele unie hledají shodu na energetické bezpečnosti, bez jádra to prý nepůjde

Ostrava - Konference Zajištění energetické bezpečnosti států Evropské unie pod záštitou vlády a Evropské komise má být platformou pro odbornou i politickou diskuzi nad jednou z priorit českého předsednictví unii. Svými úvodními projevy ji otevřel trojlístek Topolánek, Vondra, Piebalgs. Během českého unijního předsednictví by měla být dokončena liberalizace trhu z energiemi.

„Bez energie se rozpadají základy naší civilizace. Musíme snížit závislost importu ropy a plynu, zajistit dobrá pravidla vnitřního trhu s elektřinou, zajistit občanům bezpečné laciné a stabilní energie,“ prohlásil na úvod premiér Mirek Topolánek. Podle Topolánka je hlavním úkolem také zajistit mix jaderné energie, obnovitelných zdrojů, těžby pevných paliv a importu plynu. „Chceme-li mít udržitelný růst s nízkými emisemi, pak se neobejdeme bez jádra,“ uvedl svůj známý postoj premiér.

Energetická bezpečnost je jednou z priorit českého předsednictví unii. I díky plynové krizi dostal diplomatický tým Topolánek, Vondra, Říman, Piebalgs, Barroso širokou podporu pro svou aktivitu. „Dynamika problému nám může pomoct k prosazení kýžených závěrů,“ uvedl místopředseda vlády Alexandr Vondra. „Jedním z formálních závěrů by mělo být dokončení vnitřního trhu s energiemi v Evropské unii. K němu je také potřeba technologické propojení národních přenosových sítí, bez nich je formální vnitřní trh k ničemu,“ upozornil Vondra.

Česká republika jako předsednická země EU bude v rámci třetího liberalizačního balíčku prosazovat jednotný tarif za přístup a využití přenosových přeshraničních sítí. Příjmy by se měly následně využít na další rozvoj přenosové sítě.

„Úzké profily dnes nemohou plně uspokojit požadavky přeshraničních obchodníků,“ uvedl Vondra. Pokud by se nezačaly sítě modernizovat a rozšiřovat, přenos elektřiny by byl nestabilní a zvýšila by se rizika tzv. blackoutů, připomněl Vondra například nedávné hrozby kolapsu sítí v Německu, které by měly přímý dopad i na Českou republiku.

Několik evropských projektů a problémů s nimi spojených představil i eurokomisař pro energetiku Andris Piebalgs. Takzvané CSS projekty na zachycování emisí z uhelných elektráren nebo větrné elektrárny, které chce unie podporovat. „Není ale jednoduché vysvětlit investorům, že tohle budeme podporovat a tohle ne,“ uvedl problém odborné i politické debaty Piebalgs.