Staráte se o nemocného člena rodiny? Od začátku roku dostáváte ošetřovné

Praha - Zaměstnanec, který ošetřuje nemocného člena své domácnosti nebo pečuje o zdravé dítě mladší 10 let v případě, že bylo školské zařízení, které navštěvuje, uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo onemocněla osoba, která jinak o dítě pečuje, měl dříve nárok na tzv. podporu při ošetřování. Od letošního roku byla podpora,  lidově též nazývaná paragraf, nahrazena ošetřovným. Jaké změny přináší?

Zákon nově rodičům dovoluje se při péči o děti v průběhu pobírání ošetřovného vystřídat. Nárok rodiče na ošetřovné je ale omezen v případě, že druhý z manželů pobírá peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek. Omezení ovšem neplatí, pokud tento manžel onemocněl, utrpěl úraz či mu byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Délka pobírání ošetřovného zůstala stejná jako v případě podpory při ošetřování člena rodiny a činí nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého rodiče, jenž má v péči dítě do 16 let věku, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, činí délka pobírání ošetřovného nejdéle 16 kalendářních dnů.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 procent vyměřovacího základu, který se přitom vypočítává stejně jako u nemocenského. Kvůli složitosti výpočtu je vhodné použít webovou kalkulačku.