Evropská komise schválila odkup akcií Zentivy, ale s podmínkou

Praha/Brusel - Evropská komise dnes podmíněně schválila nabídku společnosti Sanofi-Aventis na dobrovolný odkup akcií farmaceutické firmy Zentiva. Aby transakce mohla být uskutečněna, musí se Sanofi-Aventis ve východní Evropě zbavit 15 druhů léčiv. Podle zástupců Zentivy už Sanofi-Aventis souhlasila s tím, že se obě skupiny v Česku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Estonsku vzdají některých svých produktů. Tržby za všechny tyto produkty činily v roce 2007 přibližně 18 milionů eur, což představuje méně než tři procenta tržeb, které Zentiva v tomto roce vykázala.

Sanofi-Aventis, největší spoluvlastník Zentivy s podílem 24,9 procenta, nabídla odkup akcií po 1150 korunách. „Představenstvo Zentivy je i nadále přesvědčeno, že zvýšená nabídka je v nejlepším zájmu společnosti, a doporučuje akcionářům, aby zvýšenou nabídku přijali. Doba platnosti zvýšené nabídky končí dne 20. února 2009,“ uvedl Zentiva v tiskovém prohlášení s tím, že k nabídce svolala na 9. února 2009 mimořádnou valnou hromadu.

PPF boj o Zentivu nevdala

Firma Anthiarose Limited, ovládaná skupinou PPF, se s vervou pustila do boje o převzetí farmaceutické firmy Zentiva. U soudu v Amsterodamu podala žalobu, jejímž cílem je svolání mimořádné valné hromady. Na té by pak mělo dojít k odvolání stávajícího managementu Zentivy, který podporuje převzetí výrobce léčiv francouzskou společností Sanofi-Aventis, a jeho nahrazení lidmi navrženými skupinou PPF. Představenstvu se tato žaloba nezamlouvá, považuje ji za neodůvodněnou a chce se proti ní bránit všemi dostupnými prostředky.

„Zentiva byla informována společností Anthiarose Limited, stoprocentní dceřinou společností vlastněnou PPF Group, a společností Česká pojišťovna, členem skupiny Generali PPF Holding, o tom, že u soudu první instance v Amsterodamu zahájily soudní řízení proti Zentivě s cílem získat od soudu oprávnění pro PPF ke svolání mimořádné valné hromady,“ informovala mluvčí Zentivy Věra Kudynová.

Obměna představenstva

PPF už má představu o konkrétním programu mimořádné valné hromady. Jejím hlavním cílem by měla být zásadní obměna představenstva Zentivy. Dostat by se do něj mělo i pět nových členů navržených přímo skupinou PPF. Program hromady by obsahoval také požadavek na uveřejnění dalších informací týkajících se jakýchkoli smluv, které byly uzavřeny se společností Sanofi-Aventis.

PPF původně podala konkurenční nabídku na převzetí Zentivy. Akcionářům firmy nabízela za jednu akcii 950 korun, tedy o 200 korun méně, něž kolik je v současnosti ochotná za farmaceutickou společnost zaplatit Sanofi-Aventis. Poté, co výrobce léčiv oznámil v červenci prudký nárůst zisku, PPF svou nabídku stáhla s tím, že se nechce zapojit do cenové války.