Insolvenční zákon zatím nefunguje efektivně, čeká ho novelizace

Praha - Po pouhém roce v platnosti čeká insolvenční zákon novela. Zákon za rok chtělo využít více než 5300 lidí a firem, ale dvě třetiny žádostí byly zamítnuty. Neefektivnost zákona se vysvětluje tím, že lidem chybějí informace a různí se i výklady soudců.

„Ten zákon je naprosto nový. To znamená, že praxe i občané si na něj zvykají. Nicméně ukazuje se, že se postupně odchytávají mouchy a drobná nedorozumnění, která vznikají při různých podání občanů,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzana Steinerová.

Co se týče využití zákona, mezi kraji existují značné rozdíly. Svou roli totiž hraje i přístup jednotlivých soudů. Například záloha na celé řízení se může pohybovat v rozpětí od nuly po padesát tisíc. Nemá-li pak žadatel na zálohu, může ho soudce poslat do konkurzu.

„Insolvenční řízení může pomoci, ale pomáhá hlavně těm, kteří ještě mají na splácení svých dluhů,“ potvrzuje předsedkyně občanského sdružení SPES Andrea Běhálková. Oddlužení je nejenom administrativně náročné, ale i riskantní. Jde potom o nejhorší způsob řešení úpadku, který je pro člověka nákladnější než exekuce. V loňském roce se týkal 29 dlužníků.