Vláda schválila novelu zákona o převodu lesních pozemků

Praha - Vláda dnes schválila novelu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků. Nový zákon má státu umožnit převádět bezplatně na obce lesní pozemky o rozloze až 50 hektarů, místo současných deseti. Novela dále upřesňuje některá pravidla prodeje zemědělské státní půdy. Návrh nyní poputuje k projednání do parlamentu.

Novela má usnadnit hospodaření v lesích, převáděním pozemků bude totiž docházet k tzv. scelování, které má zabránit roztříštěnosti vlastníků. Pokud tedy bude státní les obklopen lesy obecními, může stát svou část převést na obec, naopak obecní les uprostřed státního může být převeden na stát.

„Není efektivní obhospodařovat malé kousky lesa, které jsou obklopeny pozemky jiných vlastníků, je proto logické takové malé lesy například směnit nebo převést na obce,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zároveň popřel, že by navržená změna měla umožnit zahájení privatizace státních lesů. „Myslím si, že ten text, který vláda schválila, je dobrým kompromisem. A věřím tomu, že se na něm shodne i parlament,“ dodal.

Změny se dotknou i začínajících zemědělců

Schválená novela také upravuje podmínky pro začínající zemědělce, kteří vlastní deset hektarů půdy v katastru obce, ve které hospodaří, nebo v sousedním katastrálním území. Ti budou stejně jako v současnosti upřednostněni při nákupu další půdy. Budou ale muset prokázat, že na pozemku skutečně do roka od jeho získání začali hospodařit. „V opačném případě může stát od smlouvy o prodeji pozemků odstoupit. Stát má současně předkupní právo při dalším prodeji těchto pozemků,“ dodal mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Některé pochybnosti o spekulacích ale zůstávají. „Podnik, který bude kupovat zemědělskou půdu a zemědělsky nehospodaří, tak na ni nebude zemědělsky hospodařit ani v budoucnosti,“ bojí se i tak spekulací zemědělský analytik Petr Havel. Pro zemědělce by pak mohlo být také těžší při nákupu státní půdy těmto firmám konkurovat. Čeští zemědělci si totiž zatím pronajímají téměř 90 procent půdy, na které hospodaří. Až dosud do jejího nákupu moc neinvestovali.

Stát je v tuzemsku vlastníkem zhruba 60 procent lesů, většinu jeho lesního majetku spravuje státní podnik Lesy České republiky. Výměra státních lesů se do roku 2002 trvale zmenšovala, předloni se rozrostla o devět tisíc hektarů na celkových 1,348 milionu hektarů. Plocha státních lesů se měla zvětšit i v loňském roce.

Gandalovič v minulosti připustil možnost budoucí privatizace části státních lesů. Několikrát také zopakoval, že současná vláda privatizaci státních lesů nestihne. Podle plánu legislativních prací by mělo ministerstvo do konce roku předložit vládě návrh zákona o správě státního lesního majetku, který má problematiku státních lesů samostatně řešit.

Ilustrační foto
Ilustrační foto