Češi se bojí řádění hospodářské krize a tvrdí, že vláda při hledání řešení zaspala

Praha - Více než polovina Čechů se obává dopadů světové hospodářské krize do jejich životů a finanční situace. Přibližně čtvrtina obyvatel už dokonce pocítila ekonomické turbulence na vlastní kůži. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury STEM pro Otázky Václava Moravce.  Dotazování rovněž ukázalo, že dvě pětiny obyvatel jsou přesvědčeny o tom, že vláda při řešení krize zaspala.

Negativní dopady krize již pocítilo 23 procent dotázaných. Nejčastěji se jednalo o osoby starší 60 let, většinou se základním vzděláním. Přibližně polovina Čechů se bojí, že na ně řádění krize dolehne někdy v budoucnu. Větší strach nahání hospodářské turbulence ženám než mužům. Obavy rostou s věkem respondentů a mění se také s jejich vzděláním. Nejsilnější jsou u vyučených osob.

Mezi lidmi, kteří nepředpokládají, že by se jich krize nějak výrazněji dotkla, převažují mladší muži do 29 let. Většinou se jedná o osoby s vysokoškolským vzděláním a sympatizanty občanských demokratů, v patách jsou jim voliči Strany zelených.

Vláda a její řešení

Skeptičtí jsou dotázaní velmi často také k vládnímu řešení krize. Podle 40 procent dotázaných kabinet při řešení krize zaspal. V kategorii respondentů nad 60 let tento názor zastává dokonce 53 procent respondentů. Naopak mladí lidé do 29 let se ve dvou pětinách případů vlády zastávají a myslí si, že má jen velmi málo možností, jak současnou situaci ovlivnit.

Kroky vlády hodnotí pochopitelně výrazně odlišně lidé podle toho, zda již mají osobní zkušenost s dopadem krize. Lidé, kterých se krize přímo nedotkla a ani to neočekávají, hodnotí kroky Topolánkova kabinetu pozitivně a často také zastávají názor, že vláda nemůže hospodářskou krizi příliš ovlivnit. Občané, kteří přiznávají, že se jich hospodářská krize již citelně dotkla, velmi často tvrdí, že vláda v řešení dopadů krize zaspala.

K Národní ekonomické radě vlády se Češi staví rozpačitě

Nepříliš nadšení sklidila i Národní ekonomická rada vlády, která má generovat návrhy na řešení hospodářské krize a jejích dopadů na Českou republiku. 34 procent respondentů si myslí, že vytváření podobných skupin postrádá smysl. Na tomto názoru se překvapivě shodli jak senioři, tak mladí lidé do 29 let.

Největší oblibě se NERV těší u příznivců ODS. 66 procent z nich si myslí, že je to vyvážená skupina předních odborníků. Sympatizanti komunistů a sociálních demokratů naproti tomu nejčastěji zmiňují, že v NERVu chybí více odborníků z řad opozice. Příznivci lidovců a Strany zelených hodnotí NERV většinou jako vyváženou skupinu odborníků, významná část z nich však tvrdí, že vytváření takových skupin nemá příliš smysl.

Průzkum smýšlení Čechů o dopadech světové hospodářské krize a jejím řešení proběhl ve dnech 9. a 10. února. Na otázky odpovědělo 648 respondentů starších osmnácti let.

Obavy z dopadů krize
Obavy z dopadů krize
Více fotek
  • Obavy z dopadů krize autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/680/67980.gif
  • Spokojenost s vládním řešením krize autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/680/67975.gif
  • Názory na Národní ekonomickou radu vlády autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/680/67981.gif