Boj proti krizi komplikuje přijetí eura, deficit překročí 3 procenta HDP

Praha/Bratislava - Premiér Mirek Topolánek považuje protikrizová opatření za zásadní a připustil, že by jejich projednávání v parlamentu mohl spojit s osudem své vlády. Premiér to dnes uvedl v diskusní relaci Slovenské televize. Balík protikrizových opatření ale výrazně zatíží rozpočet, takže pokud by se ekonomika vytrvale propadala, deficit státního rozpočtu překročí 3procentní hranici nutnou pro přijetí eura. To by byla při přechodu na společnou evropskou měnu podle premiéra výrazná komplikace.

Možné nesplnění rozpočtového maastrichtského kritéria, které v současnosti požaduje udržení schodku veřejných rozpočtů pod hranicí tří procent výkonu ekonomiky a jehož dodržení je podmínkou pro přijetí jednotné evropské měny, má na vrubu globální krize. Topolánek proto bude chtít na evropské půdě navrhnout diskusi o pružnějším nastavení tohoto kritéria. Zároveň se vláda bude chtít vyvarovat přílišnému utrácení a čelit krizi racionálně.

Protikrizová opatření prošla oponenturou NERVu

V národním protikrizovém plánu, který dnes oponovala Národní ekonomická rada vlády, zůstala většina již známých návrhů. Jde například o snížení sociálního pojištění, zrychlené odpisy pro firmy nebo zateplování bytových domů a další investice do infrastruktury. Naopak protikrizový plán nebude obsahovat návrh na zavedení takzvaného švarcsystému. Vláda by měla materiál schválit v pondělí a ve středu jej premiér představí poslancům.

Opozice nicméně kritizuje vládu za dosavadní nečinnost a chybná rozhodnutí. Šéf opoziční ČSSD sice v dnešních Otázkách Václava Moravce uvedl, že některá navrhovaná opatření jsou správná, ale zároveň podotkl, že chce o jednotlivých zákonech jednat zvlášť - to ale premiér neplánuje.

Mirek Toplánek:

„Na březnové schůzi celý balík těch opatření najednou předložíme parlamentu. Tak trochu s tím spojuji i osud své vlády.“

„Na březnové schůzi celý balík těch opatření najednou předložíme parlamentu a myslím si, že to bude dost zásadní jednání, a já s tím tak trochu spojuji osud i své vlády. O tom, jestli se nám to podaří, nebo nepodaří prosadit, tak to velmi souvisí s tím, jestli ta vláda bude dále schopna vykonávat svoji funkci, nebo nikoliv,“ uvedl Topolánek. Podotkl ale, že protikrizová opatření jsou natolik zásadní, že bude hledat shodu i s opozicí.

Stát zároveň nechce jít cestou dalšího zadlužování. To opoziční návrhy si s další propastí v rozpočtu hlavu nedělají. To je krédo správce, které je smrtelný a nechci, aby ho budoucí generace proklínaly. Nemůžeme nechat dětem jenom dluhy,„ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Opoziční poslanec Pavel Kováčik je ale jiného názoru: “Myslím si, že se stát musí zadlužit pro pomoc dotace úroků z úvěrů, musí se zadlužit pro pomoc občanům."

NERV bude plány ministerstva oponovat

Rada akceptovala při projednávání protikrizového plánu většinu návrhů vypracovaných radou. Švarcystém byl však odmítnut. „Většina se shodla, že lepší než zavedení švarcsystému, je zavedení slevy na sociálním pojištění s budoucím rozšířením limitů hodin, kdy je možné pracovat na dohodu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Švarcsystém spočívá v tom, že podnik místo zaměstnanců na tu samou práci najímá živnostníky, čímž ušetří peníze za zdravotní a sociální pojištění. Návrhy týkající se šrotovného podle ministrů projednávány nebyly.

„Zcela jistě tam najdete opatření na snížení ceny práce, tedy snížení sociálního pojištění, zcela určitě tam najdete opatření, které zpřístupní malým a středním podnikům provozní kapitál,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Stát je podle něj připraven se podělit s bankami o část rizika při poskytování kapitálu malým a středním podnikům. Celkově jsou opatření podle Kalouska namířena na podporu zaměstnanosti a zároveň nezatěžují příliš veřejné finance.

Výběr ze schválených návrhů na řešení krize:

Podpora podnikání a soukromých investic:

 • motivovat zárukami banky, aby půjčovaly podnikům
 • snížit zálohy na daně z příjmu firem i živnostníků
 • uvolnit pravidla pro tvorbu daňově uznaných rezerv
 • zrychlit odpisy v 1. a 2. skupině
 • zrychlit vracení DPH
 • možnost odepsat si jednorázově drobný majetek za 60.000 Kč

Podpora zaměstnanosti a dopravní obslužnosti:

 • zavést slevu na sociálním pojištění
 • podporovat dopravu v regionech
 • získat co nejvíce peněz z EU na podporu regionů
 • zavést „švarcsystém“
 • Podpora exportu, obnova a posílení úvěrových linek:
 • kapitálově posílit státní banky - exportní banku, záruční a rozvojovou banku a EGAP
 • akceptovat širší vějíř zástav ze strany ČNB
 • zvážit zavedení částečné garance provozních úvěrů
 • zrychlit odepisování klasifikovaných pohledávek

Podpora restrukturalizace a insolvenčních procesů:

 • zajistit insolvenční řízení v koncernu, omezení zápočtů v insolvenci
 • garantovat půjčky podnikům v reorganizaci
 • zjednodušit pravidla pro oddlužení
 • zavést povinnost uvádět roční úrok u spotřebních úvěrů

Podpora vědy, výzkumu a inovací (VVI):

 • udržet tempo růstu výdajů na VVI
 • podpořit investice do VVI ze soukromých peněz
 • poskytnout záruky na úvěry podnikům pro potřeby VVI

Podpora ekologických a infrastrukturních výdajů - zrychlení vydajů do:

 • zateplování veřejných budov a panelových domů
 • energetických úspor domácností
 • oprav silnic a dopravních staveb

Podpora školství a vzdělávání:

 • provést reformu školství podle „Bílé knihy“
 • zavést hodnocení efektivity a kvality škol
 • otevřít vysoké školy praxi a trhu práce