EU chválí český protikrizový balíček, kritizuje hospodaření dalších členů

Brusel - Evropská komise dnes hodnotila hospodaření 17 zemí unie. Česká republika sklidila pochvalu za vládní balík na podporu ekonomiky sužované světovou finanční krizí. Naopak Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Lotyšsko a Malta sklidily ostrou kritiku za to, že již překročily tříprocentní hranici deficitu veřejných rozpočtů v poměru k hrubému domácímu produktu, k jejímuž dodržování je zavazuje Pakt stability a růstu a konvergenční programy.

Evropská komise uvedla, že český vládní balíček, který počítá mimo jiné se snížením sociálního pojištění či s odpuštěním záloh daně drobným živnostníkům, je dobře načasovaný a zaměřený na sektory, na něž nejvíce dolehne zpomalení hospodářského růstu.

Komisaři kroky Česka pochválili i přesto, že navržená protikrizová opatření v celkovém hodnotě zhruba 70 miliard korun (kolem 1,9 procenta HDP) mohou vést k dočasnému zhoršení stavu veřejných financí. Již v příštím roce by se ale měla tuzemská ekonomika vzchopit z útlumu a hospodářské ukazatele by se měly začít pomalu, ale jistě zlepšovat.


Kritika šestice hříšníků

Zatímco Česká republika si odnesla z Bruselu velmi pozitivní hodnocení, hrozbu sankcemi si z úst komise vyslechla šestice zemí - Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Lotyšsko a Malta. Komisařům se nelíbí, že deficity veřejných rozpočtů těchto zemí překročily hranici tří procent hrubého domácího produktu, jejíž dodržování je jedním ze základních pravidel pro udržení prosperity Evropské unie.

„Výsledkem ostré globální finanční a ekonomické krize jsou veřejné finance EU pod tlakem,“ řekl k výsledkům hospodaření členů unie komisař pro měnové a hospodářské otázky Joaquin Almunia. I přes jeho pochopení pro problémy veřejných rozpočtů však komise s hříšníky zahájila disciplinární řízení. Zatím ovšem nestanovila termíny, ve kterých musí dát své finance do pořádku. Závazná data by měla padnout v březnu.

Nic jiného jsme nečekali

Slova ministra financí Miroslava Kalouska potvrdila nadšení české vlády z pochvaly od Evropské komise: „Komise umí číst to, co je pravda.“ Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu podotkl, že nic jiného vláda ani neočekávala.

Dlužno dodat, že dle dřívějších slov premiéra Topolánka je možné, že i Česká republika z důvodu krize plány poruší. Dle Evropské komise česká ekonomika v příštím roce znovu poroste, avšak ne takovým tempem jako v minulých letech. I v případě porušení fiskálních pravidel však České republice ani jiným státům sankce nehrozí. Státy se k plnění pravidel mohou vrátit až po skončení krize.