Německá vláda schválila návrh zákona o „vyvlastnění“ bank

Berlín - Německo bude moci převzít kontrolu nad soukromými bankami, které se ocitnou v problémech způsobených finanční krizí. Státu to umožní zvláštní zákon, jehož návrh dnes schválila vláda, norma otvírá dveře k zestátnění problémové hypoteční banky Hypo Real Estate (HRE).

Znárodnění by mělo být podle tohoto zákona až nejkrajnější řešení, kterému by mělo předcházet důkladné prošetření stavu banky. Toto šetření prokáže, zda lze pro záchranu příslušného peněžního ústavu přijmout méně pronikavá opatření umožňující získání kontrolní většiny státu. Znárodnění se ani nebude moci týkat všech bank, pouze těch, které jsou významné pro fungování celého národního hospodářství.

„Zákon o záchranném převzetí“ je navíc omezen i časově, aplikován proto bude moci být jen na současnou finanční krizi. Procedury posuzování musí být zahájeny nejpozději do konce června a příslušný dekret o zestátnění může být vydán nejpozději do 31. října. „Tím je zřejmé, že možnost zestátnění za účelem stabilizace nemá být k dispozici navěky, nýbrž je přípustná jen na překonání finanční krize,“ uvádí se v návrhu.

Zákon pro Hypo Real Estate

Předpokládá se, že zákon je v podstatě šit na míru pro případ Hypo Real Estate a vyvlastnění jejích akcionářů. Zákon stanoví, že akcionářům bude vyplácena náhrada. Její výše bude v zásadě určena průměrem hodnoty jedné akcie v posledních dvou týdnech před znárodněním. Zákon dále umožní schválit kapitálové injekce hlasy držitelů 50 procent plus jedné akcie. Dosud platil práh 75 procent plus jedna akcie.

Německá vláda již HRE poskytla pomoc včetně injekce 102 miliard eur, to však nestačí. Banka ovšem potřebuje další pomoc. V zájmu získání rozhodujícího vlivu usiluje německá vláda o ovládnutí kontrolní většiny alespoň 95 procent. V případě krachu banky totiž státu hrozí miliardové ztráty kvůli poskytnutým garancím. Již probíhají vyjednávání s americkou finanční společností J.C. Flowers o převzetí jejího podílu v HRE, jenž činí 24 procent. K žádné dohodě zatím ale nedošlo.