Unie si pochvaluje, jak se v letech 2004 a 2007 hezky rozšířila

Brusel - Rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007 bylo velkým úspěchem, vyplývá to ze zprávy hodnotící pět let od největšího rozšíření EU, kterou dnes schválila Evropská komise. Podle Bruselu je unie nyní díky novým členským státům silnější a kulturně bohatší. Unijní nováčci se prý po svém vstupu mohou těšit z upevnění demokracie a starým členským státům se zase například otevřely nové exportní trhy.

„Rozšíření, díky rychlejšímu tempu strukturálních reforem, Evropu rovněž lépe připravilo na výzvy globalizace, protože se v rámci světa stala konkurenceschopnější,“ uvedla EK.

S hodnocením komise souhlasí i Češi, kteří se stali členy unie v roce 2004. Podle české velvyslankyně při EU Mileny Vicenové je jasné, že z rozšíření mají ekonomický prospěch občané jak nových členských států, tak těch starých. Celá EU je díky rozšíření silnější, bezpečnější a lépe čelí krizím.

„Rozšíření přineslo prosperitu všem bez výjimky,“

české předsednictví ústy vicepremiéra Alexandra Vondry.

Evropská unie se po rozšíření stala vůbec nejsilnějším hospodářským společenstvím na světě. V současnosti tvoří zhruba třetinu výkonu celosvětové ekonomiky a zhruba 17 procent celosvětového obchodu. Ekonomicky ovšem nejvíce vytěžily nové členské státy. Brusel odhaduje, že díky vstupu do EU hospodářství nových členských států rostlo každý rok o 1,75 procenta rychleji, než by tomu bylo v případě, že by tyto země zůstaly mimo společenství.

Evropská komise ve zprávě upozornila, že po rozšíření se nenaplnily obavy některých starých členských států z přílivu pracovní síly ze střední a východní Evropy. „Počet lidí z nových členských států, kteří odešli do starých členských států, je velmi omezený (kolem 3,6 milionu), a neočekává se, že by výrazně vzrostl poté, co budou zrušeny zbývající pracovní omezení,“ doplnila komise. Přesto některé země důsledně brání svůj pracovní trh a hodlají uplatnit výjimku z jednoho ze základních pilířů společného trhu do nejzazšího možného data, tedy roku 2011.

V čele Evropy
V čele Evropy