Neukázněný nájemník neplatí, co s tím?

Praha - Bydlíte ve vlastním a ještě pronajímáte? Tak to jste šťastný člověk, slýchává většina majitelů nemovitosti. Ale štěstí je vrtkavé a i pronajímatel bytu se může dostat do obtížně řešitelných situací způsobených nájemníkem. Noční můrou každého majitele bytu je moment, kdy zjistí, že nájemník přestal za užívání bytu a další poskytované služby platit.

Člověk je tvor chybující a mnohdy za nezaplacením není ani tak záměr jako opomenutí nebo chyba. To většinou každý z nás dokáže pochopit a tolerovat. Situace je ovšem jiná, pokud se nájemník majiteli bytu vyhýbá, někdy platí včas a někdy se zpožděním.

„V takovém případě záleží na tom, jak dlouho nájemník nájemné dluží. Pokud nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného, může majitel přikročit k výpovědi z nájmu. A to dokonce bez přivolení soudu,“ upozorňuje advokátka Věra Chandrycká. Neplacení nájemného se totiž dá považovat za hrubé porušení povinností.

Výpověď z nájmu krok za krokem

Majitel musí dát nájemci písemnou výpověď, ve které ho musí poučit o tom, že má právo do 60 dnů od doručení výpovědi podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi pro případ že nájemník nebude s výpovědí souhlasit a důvod výpovědi ve skutečnosti nenastal.

Pokud nájemce žalobu nepodá, zaniká nájem uplynutím tří měsíční výpovědní doby, která končí vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. V případě, že nájemce ale žalobu podá, řeší výpověď soud a na jeho rozhodnutí závisí, zda je výpověď platná či nikoli.

Tříměsíční dluh - výhoda pro nájemníka

Nájemník ale může platné zákony zneužívat ve svůj prospěch. Týká se to především toho, že pokud nedluží nájemné za tři měsíce, ale za kratší dobu, majitel na něj nemůže. „Já bych v takovém případě chytračení jako majitel využila možnosti vždy po pěti dnech od termínu zaplacení, požadovat navíc zaplacení úroků z prodlení. A to určitě bude pro nájemce citelné,“ radí Chandrycká. 

Pokud se chcete s takovým nájemníkem rozloučit, nejprve ho upozorněte písemně, že nedodržuje nájemní smlouvu. Většina takto upozorněných, si začne dávat pozor a svou liknavost napraví. Pokud se ovšem situace nezmění, musíte počítat se soudním projednáním.

„Jako pronajímatel dáte nájemci výpověď, ale poté musíte podat žalobu, aby soud přivolil k výpovědi. V soudním řízení se zkoumá, zda je dána výpověď důvodně a správně, či nikoli. Pokud je výpověď správná, výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet až od právní moci rozsudku soudu,“ vysvětlil advokát Jan Válek.