Evropa by měla dostat dva nové regulátory financí

Brusel - Už od podzimu připravovala speciální skupina vedená bývalým prezidentem Mezinárodního měnového fondu Jacquesem de Larosiérem návrh nových pravidel regulace a dohledu nad evropskými finančními institucemi. Výsledky své práce po celou dobu úzkostlivě tajila. Roušku tajemství poodhalila až dnes. Počítá se vznikem dvou nových celoevropských úřadů pro dohled nad finančním trhem.

Larosiérova skupina navrhuje vytvoření celoevropské sítě orgánů finančního dohledu (European System of Financial Supervisors). Nová instituce by měla být značně decentralizovaná a neměla by zřejmě nijak omezovat působnost národních regulátorů.

Druhým úřadem, se kterým expertní skupina ve své zprávě počítá, je Evropská rada systematického rizika (European Systemic Risk Council). Tato instituce by podléhala Evropské centrální bance a podle všeho by posuzovala rizika vznášející se nad celým finančním systémem.

Larosiér si přesto myslí, že návrhy skupiny nebudou znamenat více regulace, ale lepší regulaci. "Cítíme, že potřebujeme úplně od základů
revidovat otázku dozoru nad celým hospodářstvím," dodal.

0Předseda Evropské komise José Barroso:


„Zpráva potvrzuje moje přesvědčení, že je evropský systém finančního dohledu nepostradatelný. Cítím závazek neprodleně zajistit jeho přípravu.“


Larosiérova skupina vznikla v říjnu. Zadání, které dostala, bylo jasné: navrhnout přísnější dohled nad oběhem peněz, který by měl do budoucna zabránit opakování finanční krize, jež otřásla takřka celým světem. Evropská komise by nyní na základě podkladů skupiny měla vypracovat návrh, který dostanou na pravidelném summitu v polovině března na stůl hlavy států a šéfové vlád zemí Evropské unie.

Larosiérovu skupinu tvoří významní evropští finančníci a ekonomové. Mezi jejími členy jsou i dva muži, kteří stáli v podstatě u zrodu světové finanční krize. Italský bankéř Rainer Maser působil v americké investiční bance Lehman Brothers až do jejího krachu, který v září naplno roztočil hurikán finanční krize.


Maserův kolega Callum McCarthy zase pracoval v britském úřadu pro finanční trhy, který má regulovat finanční sektor ostrovního království a dohlížet na to, aby žádná banka nezkrachovala.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24