Bez migrantů se ekonomický úspěch Evropy neobejde

Praha - Role migrace pracovních sil je v současné době pro rozvoj Evropy klíčová. Vzhledem k tomu, že se v Evropě v nadcházejících letech očekává pokles počtu obyvatel v produktivním věku, za klíč k udržení ekonomického růstu EU je považována právě řízená migrace a úspěšné začleňování migrantů na trh práce i do společnosti.

Dvoudenní konference o přínosu migrantů pro konkurenceschopnost Evropy přinesla utvrzení faktu, že i v době krize, kdy se objevují tendence, aby každá země „kopala za svůj tým“, je migrace potřebnou mízou, která utěsňuje ekonomiku. „Migranti přispívají k růstu konkurenceschopnosti jednotlivých států i celé EU, zaplňují mezery na trhu práce a přispívají do státního rozpočtu,“ vypíchl náměstek ministra práce Petr Šimerka.

Z loňského výzkumu statistického úřadu Eurostat vyplývá, že ČR bude mít v roce 2060 o milion obyvatel méně než nyní. Zatímco v současnosti lidé starší 65 let tvoří necelých 15 procent populace, za 52 let to bude již více než třetina. S tím vzrostou například i výdaje státního rozpočtu na zajištění starších lidí. Podobný vývoj lze podle Eurostatu očekávat i v dalších zemích unie. Výjimkou mají být pouze státy, kde velkou část populace již v současnosti tvoří přistěhovalci. Jen Velkou Británii čeká do roku 2060 nárůst počtu obyvatel zhruba o čtvrtinu.

Šimerka zdůraznil nutnost více využívat potenciál pracovního trhu v rámci celého území EU. „Je absurdní, když se jedna část unie potýká s vysokou nezaměstnaností a v jiných státech se marně shánějí zaměstnanci,“ vysvětlil Šimerka, který vzápětí odsoudil současná evropská omezení volného pohybu pracovních sil.

O stěhování za prací jednali ministři práce a sociálních věcí zemí EU na lednovém neformálním zasedání v Luhačovicích. Český ministr Petr Nečas tehdy podotkl, že české předsednictví nepovažuje pokračování bariér pohybu pracovních sil za odůvodnitelné.

Svůj pracovní trh zatím Čechům a dalším nováčkům neotevřelo Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko. Omezení mohou tyto státy zachovat maximálně do roku 2011.