Zatímco se Unie radovala z jednoty, Sarkozy zaútočil na „Východ“

Brusel - Byl to dobrý summit, shrnul setkání sedmadvacítky mimořádně svolané českým předsednictvím předseda Evropské komise José Manuel Barroso. A co přinesl? Konstatování toho, že Evropa se zatím nesetkala s jediným případem protekcionismu, před kterým především blok "nových" zemí, které se sešly krátce před summitem, varoval. Tyto země varovaly také před dělením Evropy. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy krátce po summitu ale dal jednotě další ránu. Finanční krize ve střední a východní Evropě představuje riziko pro Evropskou unii, řekl.

„Usilovně a podrobně jsme diskutovali o současné krizi. Shodli jsme se na tom, že Evropa může a musí překonat krizi pouze tím, že bude nadále postupovat společně koordinovaně a s respektem k jednotnému trhu a trhu evropské měnové unie. Vyjádřili jsme důvěru v ekonomiky Evropské unie,“ shrnul summit jeho iniciátor Mirek Topolánek.

„Další činnost se bude uskutečňovat ve směrech budování důvěry a podpory finanční stability, budeme dále pokračovat v duchu zásad dohodnutých v říjnu loňského roku. Uvolnění úvěrového kanálu je klíčové. Znehodnocená aktiva bank musí být operována dle pokynů Komise z nedávné doby,“ přednesl dále Topolánek. Současně s tím se státníci shodli na tom, že je nutné dodržovat rozpočtové pilíře Paktu stability a růstu. Podle Topolánka se v spíše mediálně diskutované otázce nedůvěry investorů v region východní a střední Evropy státníci shodli, že vyhlídky udržitelnosti stability těchto zemí jsou dobré.

Jednání politiků dnes nejsou o ničem jiném než o tom, jak nastartovat hospodářský růst. Jediné, co je jisté, je, že v tomto musejí pracovat spolu. „Nezaznamenali jsme zatím žádný případ protekcionismu, který by se v Evropě objevil,“ oznámil Topolánek.

0„Neformální setkání přineslo mnohá ujištění a soulad názorů, došlo k souběhu myslí a to je důležité,“ shodnotil summit předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Sarkozyho tečka

Na jednotnost Evropské unie a pomyslné nedělení na staré a nové, Východ a Západ krátce po skončení summitu ale zaútočil Nicolas Sarkozy. „Finanční krize ve střední a východní Evropě představuje riziko pro Evropskou unii,“ řekl Sarkozy. „Na virtuální debaty ale nepřistupuji,“ brzdil pnutí Topolánek se Sarkozyho dárkem v podobě manžetových knoflíčků na zápěstí.