Vláda poslala zkrácení odpisové doby do parlamentu

Praha - Vláda dnes schválila návrh zákona o dani z příjmu, který počítá se zkrácením lhůt pro odepsání hmotného majetku v první a druhé odpisové skupině. Pokud zákon schválí parlament a podepíše prezident, měli by mít podnikatelé možnost využít tohoto benefitu od momentu účinnosti zákona až do 30. června 2010.

Novela umožňuje podnikatelům a podnikům zkrátit si dobu odpisů investic spadajících do první odpisové skupiny ze tří let na jeden rok. Hmotný majetek spadající do druhé skupiny, která má nyní odpisovou dobu pět let, bude možné odepsat již během dvou let. První rok si budou moci podnikatelé odepsat 60 procent vynaložených prostředků a v následujícím roce zbývajících 40 procent.

„Je to plošná investiční pobídka pro všechny, kteří zvažují pořízení nějaké investice, ať už počítače, auta, traktoru, abych nezapomněl na zemědělce. Tento návrh jim říká, zvažujete-li tuto investici, nabízíme vám teď po tuto omezenou dobu zvýhodněné podmínky,“ řekl o návrhu ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL).


Novela vychází z návrhů Národní ekonomické rady vlády a je součástí komplexního balíku opatření pro boj s hospodářskou krizí. Podnikatelům nic nediktuje, pouze jim umožňuje hmotný majetek pořízený v období mezi 1. lednem 2009 a 30. červnem 2010 odepsat buď standardním způsobem, nebo zrychleně.