Moravia Energo je v insolvenčním řízení

Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes zahájil insolvenční řízení s energetickou společností Moravia Energo, která donedávna dodávala elektřinu zhruba tisícovce odběrných míst v ČR. Podnět k zahájení řízení dala firma sama. Soud zároveň vyzval věřitele, aby začali přihlašovat své pohledávky.

Moravii Energo zlomil vaz pokles cen elektřiny vyvolaný nepříznivými vlivy hospodářské krize. Svou „troškou do mlýna“ přispěl také nepříznivý vývoj kurzu koruny. V souladu s pravidly energetické burzy musela Moravia Energo v důsledku toho postupně zvyšovat množství peněz držených na clearingovém účtu, přes který zúčtovávají obchodníci s elektřinou své obchody. „Plnění tohoto závazku navrhovateli průběžně odčerpávalo disponibilní zdroje nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti,“ uvedla Moravia Energo v insolvenčním návrhu.

Firma se pokusila zachránit situaci jednáním s bankami o vytvoření úvěrových linek. Banky jí ale nepomohly. Poslední kapkou bylo zastavení již existující úvěrové linky mezi Moravií Energo a Komerční bankou. Firma tak neměla dostatek prostředků na nové nákupy elektřiny ani splácení svých závazků a koncem února byla z obchodování vyřazena.


Jak Moravia Energo skončí, není zatím jasné. Ve hře jsou dvě možnosti. Jednou z nich je úpadek společnosti, druhá, se kterou počítá vlastní návrh firmy, je reorganizace společnosti i jejích aktivit. „Z prvního seznámení se se spisem jako takovým, nelze na reálnost tohoto záměru usuzovat ani kladně, ani záporně,“ řekl o případné záchraně energetické firmy soudce, který se celým případem zabývá, Petr Budín. Rozhodnutí by podle něj mělo padnout do deseti dnů.

Třinecká Moravia Energo patřila k předním obchodníkům s elektrickou energií v zemi. Zásobovala přibližně tisíc odběrných míst. Nyní se o ně v souladu s rozhodnutím Energetického regulačního úřadu starají dodavatelé ČEZ, E.ON a Pražská energetika.