Špidla brojí proti rozdílům ve mzdách žen a mužů

Brusel - Ústy eurokomisaře pro sociální věci Vladimíra Špidly dnes Evropská komise zahájila kampaň za odstranění rozdílů ve mzdách žen a mužů. Podle výkonného orgánu Evropské unie vydělávají ženy v EU průměrně o 17,4 procenta méně než jejich mužští kolegové. V Česku pak tento rozdíl činí 23,6 procenta, což je evropský nadprůměr. Boj pod mottem "stejný plat za stejnou práci" vyhlásil český eurokomisař při příležitosti Mezinárodního dne žen, který se slaví 8. března.

Ačkoli je cílem kampaně, která potrvá až do srpna, především osvěta, nevyhýbá se Evropská komise ani úvahám o případných legislativních krocích. „Rozdíly v odměňování žen a mužů mají řadu příčin, a vyžadují proto komplexní řešení. Je zapotřebí učinit opatření na všech úrovních a zapojit všechny zúčastněné strany: zaměstnavatele a odborové organizace, vnitrostátní orgány a všechny občany,“ uvedl Špidla. Ještě v tomto měsíci zveřejní komise studii, která zmapuje legislativní řešení nerovnosti obou pohlaví v jednotlivých zemích.

Firmy s finančními manažerkami jsou na tom lépe

Práce žen je podle českého eurokomisaře stále ještě vnímána jako méně hodnotná než práce mužů. Ženy také často pracují v odvětvích, v nichž jsou platy průměrně nižší než v tradičně mužských odvětvích.

Ženy mají často také horší přístup k vysokým funkcím v podnicích než muži a obecně je pro ně těžší sladit osobní a pracovní život. Vladimír Špidla dnes přitom citoval z jedné francouzské studie, podle které jsou na tom firmy s převahou žen ve vedení finančních oddělení v současné finanční krizi lépe než společnosti, které na stejných pozicích zaměstnávají více mužů.

Proti platovým disproporcím bojují i v Belgii

Již pátý rok probíhá obdobná kampaň za zrovnoprávnění výše platů v Belgii. Heslem pro letošní rok je „15:05 padla“. Motto má vyjádřit, že ženy by již v tuto dobu mohli odejít domů, jelikož čas do páté odpolední jim už nikdo neproplatí. Právě dvě hodiny pracovní doby odpovídají čtyřiadvacetiprocentímu rozdílu mezd mužů a žen. Kampaň však zatím neměla výrazné výsledky. Za loňský rok se totiž platový rozdíl mezi pohlavími snížil o pouhé jedno procento.

Česku patří v žebříčku platové nerovnosti spodnější pozice

Rozdíl v platech mezi pohlavími se v roce 2007 v členských státech pohyboval od 4,4 procent v Itálii až po 30,3 procenta v Estonsku. Česko je s 23,6 procenty až na 23. místě, a to spolu se Slovenskem a Nizozemskem. Špatné výsledky má i Rakousko, které se s rozdílem mezi platy obou pohlaví ve výši 25,5 procenta umístilo na předposlední pozici.


Rozdíl v platu mužů a žen v EU
Rozdíl v platu mužů a žen v EU