Tajemník OECD: Česko čelí krizi obstojně díky reformám

Praha - Slov chvály se dostalo České republice za její hospodářskou politiku v době globální recese od generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángela Gurríi. Česko podle něj čelí současné krizi daleko lépe než některé jiné státy střední a východní Evropy díky faktu, že zde v minulosti proběhly efektivní reformy, které zmírnily míru zadluženosti, deficitu i inflace. ČR podle Gurríi prozatím trpí spíše z celosvětového vlivu krize, což se promítá do stavu nezaměstnanosti a exportu. Tajemník OECD tak okomentoval vydanou výroční publikaci instituce o současné situaci v evropském prostoru.

Příčiny některých zemí východní Evropy, které aktuálně žádají silnou pomoc od EU, souvisí podle Gurríi s devalvací tamní měny. „Tyto státy si půjčovaly v měně, která byla jiná než jejich stávající. Proto mají po devalvaci takové dluhy, které nemohou splatit,“ přiblížil Gurría. ČR se navíc prý nepotýká s přímou bankovní krizí a nemá zatím potřebu rekapitalizovat banky.  

Podle předchozích dokumentů OECD je České republice vyčítána až přílišná ochrana zaměstnanců oproti systému pružného trhu. Právě flexibilita je podle Gurríi jedním z klíčů, jak zlepšit jednotlivé národní ekonomiky. „Je to jednoduché. Čím flexibilnější je pracovní trh, tím jednodušší je někoho propustit, ale také najmout. My se nyní prostřednictvím flexibility potřebujeme soustředit vytváření nových pracovních míst,“ vysvětlil tajemník.

Bude se hodit také reforma školství

Česko by se podle OECD dále mělo zaměřit na reformu vzdělávání a snižování administrativní zátěže. Slovenský produkt se také utěšeně zvyšuje, ale do podprůměru ho sráží nedostatečné využívání pracovních sil a související nízká produktivita.

Česko však musí dále zvyšovat počet diplomovaných vysokoškoláků, odstraňovat překážky vzniku nových firem a snižovat sociální náklady podniků na zaměstnance. Totéž doporučuje OECD i Slovensku a přidává také podporu mobility pracovních sil a zaměstnávání žen.