Tsunami jménem finanční krize míří k africkým břehům

Washington - Finanční krize, která již několik měsíců těžce doléhá na Ameriku, Evropu i Asii, nyní míří i do nejchudších zemí afrického kontinentu. Protože již nyní se země zejména subsaharské Afriky nacházejí často ve svízelné situaci, Mezinárodní měnový fond upozorňuje, že by bohaté vyspělé státy Ameriky a Evropy neměly právě nyní na chudé Afričany zapomínat a neměly by v důsledku turbulencí svých ekonomik omezovat pomoc, kterou na černý kontinent posílají. Bude potřeba ještě více než jindy.

„Očekávám, že země, které už dostávají pomoc, budou žádat o navýšení. Určitě se na nás navíc obrátí i nové státy,“ upozornil šéf Mezinárodního měnového fondu Dominique Strauss-Kahn.

Fond spočítal, že 22 nejchudších zemí světa z oblasti subsaharské Afriky bude letos potřebovat dodatečnou pomoc minimálně ve výši 25 miliard dolarů (přibližně 550 miliard korun). Pesimistický scénář, který počítá s prudkým zhoršením mezinárodního ekonomického prostředí, však předpovídá dodatečnou potřebu až 140 miliard dolarů.


Rozvojové země trápí propad poptávky po exportech ve vyspělých zemích. Dramatického poklesu se dočkaly i mzdy afrických dělníků pracujících v evropských a amerických ekonomikách sužovaných hospodářským poklesem.

Navíc hrozí, že vyspělé země kvůli svým vlastním problémům přestanou chudým zemím posílat rozvojovou pomoc, kterou je zásobovaly doposud. Oproti roku 2008 se může její hodnota snížit o 30 procent. „Tohle přímo ohrožuje úspěchy, kterých mezinárodní společenství v potírání chudoby v posledních letech dosáhlo,“ obává se Strauss-Kahn. Dopad krize na rozvojové ekonomiky by mohl být ještě mnohem drastičtější než na vyspělé země. Chudší státy totiž mají jen velmi málo prostoru pro provádění protikrizových opatření.

Dominique Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn