Typický český šéf – pracovitý suchar

Praha - Odpověď na otázku, jak vypadá typický manažer ze střední a východní Evropy, si kladli analytici z TARGET International Executive Search Group a britské Henley Business School. V případě Česka došli k překvapivým závěrům. Šéfové místních firem jsou sice pilní a ve srovnání s manažery z pěti dalších států patří mezi nejlepší partnery v obchodě, na druhou stranu ale ztrácejí v osobních vztazích a smyslu pro humor.

Mezi největší pozitiva českého managementu patří podle čerstvě zveřejněného průzkumu hlavně pracovitost, dobrá organizovanost, dodržování termínů a časových rozvrhů a také fakt, že rozhodnutí přijatá během jednání jsou akceptována a následně také plněna. Kladné body ale českým šéfům ubírají jejich nízká míra flexibility, špatné osobní vztahy na pracovišti a přílišná formalita.

„Výsledky studie podle mě celkem odpovídají očekávání a našim každodenním zkušenostem. Překvapilo mě snad jen hodnocení českých manažerů jako lidí, kteří nemají smysl pro humor,“ uvedla ředitelka společnosti Target pro Českou republiku Pavla Trchová. Dodala, že takový výsledek může být daný jistou komplikovaností české duše, kterou je potřeba delší dobu poznávat.

Pracovití, ale neefektivní

Z výsledků studie také vyplynulo, že manažeři střední a východní Evropy se nedostatečně zaměřují na zákazníka a neefektivně řídí firmy. Dobrým obchodním výsledkům brání také byrokracie a korupce. Na druhé straně jsou místní manažeři pracovití a ambiciózní, podnikatelské prostředí je dynamické a ženy manažerky překonávají manažery muže. Země střední a východní Evropy jsou také velmi kladně hodnoceny jako místa, kde cizinci rádi pracují a žijí.

„Identifikovali jsme tři charakteristické negativní aspekty: špatná týmová práce, ignorace termínů a neochota manažerů přijmout osobní odpovědnost,“ komentoval výsledky studie její spoluautor a profesor v oboru mezinárodního řízení lidských zdrojů na Henley Business School Chris Brewster. Dodal, že změna takovýchto přístupů by mohla mít vliv na obchodní úspěch.