Jádro je podle Topolánka alfou a omegou české energetiky

Praha - Budoucnost české energetiky musí být spojena s jadernou energetikou. Na dnešním Energetickém kongresu, který řeší souvislost české energetiky se změnami klimatu, to prohlásil premiér Mirek Topolánek (ODS). Podle něj je jádro "alfou a omegou" dalšího vývoje, s tím souhlasili i další řečníci. Kromě jádra by Česko podle svého premiéra mělo podporovat úsporné a nízkoemisní technologie a využívat domácí zdroje uhlí nebo vodní elektrárny. Topolánek také řekl, že současná finanční krize částečně vyřeší problémy se spotřebou energií.

Aktuální návrh Státní energetické koncepce počítá s rozvojem jaderné energetiky. Podíl jádra na výrobě elektřiny by se do roku 2030 měl zvednout z dnešní třetiny na polovinu. Koncepce by měla být hotova na podzim letošního roku. S návrhem nesouhlasí Strana zelených a ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Podle údajů Energetického regulačního úřadu zhruba dvě třetiny loni vyrobené elektřiny pocházely z uhelných elektráren, více než třetina z jádra. Z obnovitelných zdrojů pocházely zhruba čtyři procenta energie.

Podle dřívějších vyjádření premiéra by rozšíření výroby elektřiny z jaderných zdrojů mohlo přinést její zlevnění a zároveň by bylo nejlepší cestou ke snížení emisí oxidu uhličitého, ke kterému se Evropská unie zavázala formou tzv. klimaticko-energetického balíčku. Ten na kongresu podrobil tvrdé kritice prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl, když prohlásil, že balíček znevýhodní evropské firmy, které budou muset do úsporných technologií investovat 73 miliard eur a v důsledku se evropský HDP propadne o 2 procenta.

Podle energetických odborníků jaderné elektrárny představují pružný zdroj, který se dobře přizpůsobuje výkyvům poptávky. Například podle ČEZu, který je největším výrobcem elektřiny v Česku, se budoucí energetická koncepce bez jádra neobejde. „Žádný jiný bezemisní zdroj dosud není schopen vyrobit potřebné množství elektřiny. Jadernou energii pokládáme za nejlepší možné řešení z hlediska ekonomiky i ekologie,“ řekl mluvčí společnosti Ladislav Kříž.


ČEZ zvažuje dostavět původně plánované bloky v Temelíně a Dukovanech. Firma předpokládá zahájení stavby dalších dvou bloků Temelína v roce 2013, první by měl být dokončen v roce 2020. Nyní je stavba posuzována z hlediska dopadu na životní prostředí (EIA).

Obchodní ředitel firmy ČEZ Alan Svoboda firmám také poradil, aby nakupovaly emisní povolenky, protože jsou v současnosti díky hospodářské krizi levné. Jejich aktuální cena je kolem deseti eur (270 korun), Svoboda předpokládá návrat až k hranici 30 eur (asi 800 korun). 

Emise skleníkových plynů
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24