Proč musím platit za teplo, které jsem nespotřeboval?

Praha - Pokoušíte se šetřit a začali jste doma? To jste jistě udělali správné rozhodnutí, ale každé konkrétní řešení má svá úskalí a meze. Nejčastější otázkou, spojenou s bydlením je cena za teplo a teplou vodu. Pokud bydlíte ve vlastním, tak jste schopni spotřebu a tím i cenu více či méně korigovat. Ale jak je to v případě, že bydlíte v družstevním bytě, respektive v domě kde je alespoň část bytů v družstevním vlastnictví?

„Musíme si uvědomit, že družstevní vlastnictví znamená, že vlastníkem domu je družstvo, tedy firma, a ne jednotliví nájemníci,“ říká advokát Pavel Pilecký. Ovšem vlastníci jednotek jejich konkrétního bytu. Z toho vyplývá i zásadní problém v řešení rozúčtování ve výše uvedeném domě.

Pokud se pak nájemník či majitel bytu rozhodne nainstalovat si do bytu kalorimetry, které měří jeho přesnou spotřebu tepla, nic to v tomto případě neřeší. „Je to sice chvályhodné, ale na základě toho nevzniká žádné právo vyúčtovávat za spotřebované teplo pouze na základě instalovaných kalorimetrů,“ vysvětlil Pilecký. Jinými slovy, sice zjistíte, co jste spotřebovali, ale družstvo přesto bude oprávněně dále požadovat zaplatit poměrnou část nákladů. Může se to zdát nespravedlivé, ale družstvo takto jednoduše rozúčtovává náklady na byty i na společné prostory domu.

Šance na změnu přece jen je

"Pokud tedy máte nainstalovány kalorimetry a chcete, aby se účtovalo teplo podle nich, tedy neplatit náklady za jiné, musíte si nejprve pečlivě prostudovat uzavřené smlouvy na dodávku médií do domu. Podle toho jak byly uzavřeny, totiž poznáte, jestli máte šanci účtovat podle svého návrhu a kalorimetrů. Proto, abyste mohli platit to, co skutečně spotřebujete, musíte být jednou ze stran, která smlouvu s dodavatelem média uzavírala nebo alespoň musí to smlouva umožňovat.

Pokud tomu tak není, existuje pak pouze možnost dohodnout se s ostatními členy společenství vlastníků jednotek na společné schůzi navrhnout a schválit umístění kalorimetrů ve všech bytech. Totéž pak řešit podobně i na členské schůzi družstva. Když na to všichni přistoupí, můžete kalorimetr využít konečně k tomu, k čemu byl určen. K šetření a spravedlivému vyúčtování.

Bytový dům
Bytový dům