Dvě třetiny velkých firem chtějí propouštět

Praha - Hospodářská krize těžce doléhá na velké mezinárodní společnosti. Podle čerstvé studie Ernst & Young plánují bezmála dvě třetiny z 350 oslovených podniků kvůli úsporám propouštět. V době, kdy se banky otřesené finanční krizí zdráhají poskytovat provozní úvěry, se navíc zásadně mění také chování firem na trhu.

Problémem číslo jedna, který v současnosti sužuje celou světovou ekonomiku, je nedostatek hotovosti. Většina společností už kvůli němu musela přistoupit k velkým úsporným opatřením. Snižování zaměstnaneckých stavů je jen jednou z řady možností, jak ušetřit. Skoro polovina dotázaných podniků se například rozhodla prodat část firmy nebo ukončit její činnost, 43 procent jich zase zkoumá varianty využití prostředků krátkodobého financování. Za problém nepovažuje nedostatek hotovosti jen čtvrtina společností.

„Studie názorně ilustruje postoje jednotlivých společností vůči úvěrové krizi a jejich snahu se s dopady hospodářského poklesu vyrovnat. Je zřejmé, že v průběhu následujícího roku mnoho podniků ztratí, na druhou stranu určité nízké procento vyjde z nastalé situace jednoznačně vítězně,“ uvedl vedoucí partner Ernst & Young Mark Otty.

Náš zákazník, náš pán

V těžkých časech celosvětové hospodářské krize se také mění vztahy firem s klienty. Více než polovina účastníků průzkumu poukázala na zhoršující se bonitu zákazníků a podobný podíl jich také uvedl, že jejich klíčoví zákazníci se nacházejí ve složité finanční situaci a prodlevy mezi objednávkami a příchodem plateb se prý prodlužují. Víc než třetina podniků si také všímá úbytku konkurence a rostoucího počtu bankrotů.

Aby firmy za ztížených podmínek na trhu tratily co nejméně, musí měnit svou obchodní strategii. Víc než 40 procent jich proto vyvíjí nové produkty, bezmála tři čtvrtiny z nich se ve zvýšené míře orientují na stávající klíčové zákazníky. Naopak třetina společností se kvůli obavám ze ztráty současných klientů rozhodla rozšířit svou zákaznickou základnu. Další třetina podniků uvedla, že se rozhodla ukončit vztahy s rizikovými zákazníky.