Komisařka Fischer Boelová: Na přímých platbách se do roku 2013 nic nezmění

Praha - Čtvrteční protest několika tisíc středoevropských zemědělců opět upozornil na problémy, se kterými se odvětví dlouhodobě potýká. Mnoho z nich má příčiny ve společné zemědělské politice Evropské unie, která zakládá nerovnost mezi starými a novými členskými státy. Evropská komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová se s demonstrujícími krátce sešla a vyslechla si jejich požadavky. Přestože je otevřená diskusi o přímých platbách, jejichž podmínky jsou trnem v oku zemědělcům z nových členských zemí, musí být podle ní "krystalicky jasné, že se na úrovni přímých plateb do roku 2013 nic nezmění".

EU15 versus EU10 - tak vidí nejen Mariann Fischer Boelová rozkol způsobený vyjednanými přístupovými podmínkami při rozšíření v roce 2004. Nové členské země, jejichž farmáři mají v souladu s přístupovými smlouvami dostávat až do roku 2013 jen zlomek přímých plateb jejich západoevropských kolegů, se snaží v EU vyvolat diskusi o revizi těchto podmínek.

„Tato záležitost bude diskutována v rámci debaty o rozpočtu na příští fiskální období a reformě společné zemědělské politiky, ke které dojde po roce 2015,“ zmírnila však naděje českých zemědělců eurokomisařka v rozhovoru pro Českou televizi.

0Mariann Fischer Boelová, eurokomisařka pro zemědělství:

„Musí být krystalicky jasné, že se na úrovni přímých plateb do roku 2013 nic nezmění.“

„Když se podíváte na objem přímých plateb ve vztahu k HDP, je stejný jako v zemích patnáctky. A co je důležitější, politika rozvoje venkova (…) má v nových členských zemích sedmkrát vyšší rozpočet než v těch starých,“ tvrdí Fischer Boelová s tím, že by se měli farmáři ze zemí EU10 právě na politiku rozvoje venkova zaměřit a získat z ní co nejvíce.

Mlékařům se komise snaží pomoci, pomohla by liberalizace

O dalším palčivém problému současného evropského zemědělství, nízkých cenách mléka, eurokomisařka říká: „Musíme si uvědomit, že to není evropský, nýbrž světový problém.“ Nikdo totiž nedokáže spolehlivě předpovědět vývoj cen potravin. Od ledna proto funguje nový systém skladování mléka, od března se používají intervenční nákupy, komise také prosadila daňové úlevy na exporty.

Podle Fischer Boelové nemohou evropští zemědělci soutěžit s produkcí zemí, kde je levnější pracovní síla a kde se nechrání životní prostředí. Naší silnou stránkou musí být kvalita potravin. To může být ovšem ošidné v době, kdy ekonomická krize nutí lidi kupovat levnější a méně kvalitní potraviny. Podle Fischer Boelové by pomohlo dokončení katarského kola vyjednávání ve Světové obchodní organizaci. „Obecná dohoda o volném obchodě je nutnější než kdy předtím,“ tvrdí eurokomisařka.