Unie přispěje na veřejnou dopravu v Česku 6,7 miliardy korun

Brno/Brusel - Evropská komise (EK) schválila tři programy, v rámci kterých se počítá také s dotacemi, díky nimž by Česko od Evropské unie mohlo dostat příspěvek ve výši 6,66 miliardy korun na nová vozidla veřejné dopravy. Dospěla totiž k názoru, že se u těchto programů nejedná o veřejnou podporu odporující pravidlům unie. Všechny projekty budou platné do konce roku 2014. Jejich spuštění podmiňovala Česká republika právě souhlasem komise.

Celkový rozpočet programu pro železniční dopravu dosahuje 4,323 miliardy korun, pro městskou dopravu pak 1,157 miliardy a pro regionální dopravu 1,179 miliardy. Míra podpory může činit až 40 procent celkových nákladů. Informaci dnes potvrdil místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký.

O dotace mohou žádat také soukromí poskytovatelé

O peníze z fondů mohou žádat nejen kraje, obce a svazky obcí či organizace obcemi zřizované, ale také například soukromí dopravci, pokud mají s obcemi smlouvy a zajišťují dopravní služby v regionech v rámci takzvané veřejné služby. Počet příjemců v oblasti železniční dopravy by měl být menší než deset, v případě městské a regionální dopravy pak mezi 50 a 100.

Podle Rudoleckého jde o významné opatření, které podpoří integrované systémy veřejné hromadné dopravy v České republice. „Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy by v konečném důsledku mělo přinést úsporu energie, zvýšení dopravní bezpečnosti a kladné účinky na životní prostředí v důsledku snížení emisní zátěže ze silniční dopravy,“ uvedl.

Příměstský vlak
Příměstský vlak