Tůma a Lagardeová: Světovou ekonomiku uzdraví jen koordinované kroky

Praha - Vzhledem k propojenosti národních ekonomik je pro řešení současné ekonomické krize nutné, aby byly kroky na hospodářské uzdravení celosvětově koordinovány. Na pražském ekonomickém a bankovním fóru se na tom dnes shodli francouzská ministryně financí Christine Lagardeová a guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Podle Lagardeové, která vystoupila v budově České národní banky formou videoprojevu, je třeba sladit kroky na úrovni dohledových orgánů, regulátorů finančních trhů a účetnictví.

„Je potřebná veřejná podpora a koordinace, abychom mohli řešit druhou vlnu krize,“ uvedl Tůma a upozornil, že bude zřejmě nutné vytvořit i strategii pro země mimo Evropskou unii. Zopakoval, že ekonomická situace zemí střední a východní Evropy je často špatně interpretována a jejich vnitřní schopnost řešit hospodářskou situaci je omezená. „Platí to zejména pro země s režimy pevného směnného kurzu. Země jsou vystaveny devizovým rizikům,“ upozornil. Zároveň dodal, že všechny evropské země musí do budoucna přijmout euro, aby se snížilo riziko měnových krizí.

Podle francouzské ministryně by měl být jedním ze základních kroků k celosvětové koordinaci summit G20, který se bude konat 2. dubna v Londýně. Poděkovala rovněž českému předsednictví za účinnou pomoc při koordinaci aktivit zemí EU. Vedle společných kroků v oblasti regulace a finančního trhu a dohledu nad ním by se měly země zaměřit podle Lagardeové na nové zásady v účetnictví.

Christina Lagardeová, ministryně financí Francie:

„Neměli bychom změnit systém účtování a vrátit se k historickým metodám. Ale tento systém by neměl akcelerovat krizi, měl by ji zmírňovat a poskytovat nárazníky tak, aby krize nebyla prohlubována v důsledku použití určitých účetních nástrojů a metod.“

Globální asociace účetních ACCA nedávno upozornila, že současná světová krize by mohla narušit účtování podle mezinárodních účetních pravidel IFRS. Tato pravidla, která vznikala od 70. letech 20. století, zavedla například EU od ledna 2005. Využívá je již kolem stovky států světa, a to i společně s vlastními národními standardy.


Některé země ovšem nyní požadují výjimky, a ozývají se dokonce hlasy pro návrat k národním účetním standardům. V takovém případě by se ovšem účetní uzávěrky staly neporovnatelné a zkreslené, upozornila asociace.