Přeshraniční europlatby budou stát stejně jako vnitrostátní

Brusel/Praha - Evropská unie se dnes dohodla na změně pravidel pro mezistátní platby v eurech. Za státy unie dojednalo dohodu o úpravách s Evropským parlamentem české předsednictví. Nyní už platí, že za placení mezi státy v eurech jsou stejné poplatky u vnitrostátních i  přeshraničních transakcí. Nové nařízení by se však mělo týkat i inkasních plateb.

Ke změnám současných pravidel přistoupila unie v reakci na rozvoj trhu přeshraničních plateb a vznik jednotné evropské platební zóny (SEPA). Nová norma by měla podle prohlášení českého předsednictví nahradit starší regulaci z počátku tisíciletí, která zavedla princip stejných poplatků za vnitrostátní platební transakce a odpovídající mezistátní převody v eurech.


Dohoda sice vstoupí v platnost až v příštích měsících po potvrzení jak zákonodárným sborem, tak Radou EU, avšak mělo by už jít spíše jen o formalitu.