Účinná zbraň EU pro boj s krizí - soudržnost

Praha - Nejen na otázku účinného boje proti současné ekonomické krizi za pomoci společné politiky všech regionů Evropské unie (EU) se pokusí odpovědět dvoudenní mezinárodní konference Budoucnost kohezní politiky a podpory místního rozvoje zemí EU. Setkání se koná na pražském Žofíně pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj a ve svém programu se zaměří nejen na zhodnocení dosavadního účinku společné evropské politiky, ale také na budoucí činnost v rámci sociální solidarity a společného postupu.

V úvodních minutách vystoupili se svými projevy šéf pořádajícího ministerstva Cyril Svoboda a eurokomisař pro sociální záležitosti Vladimír Špidla. Mluvili hlavně o příznivém vlivu soudržnosti vyspělých evropských států s ekonomicky slabšími. Velkým tématem konference je otázka vlivu současné finanční recese a integrované, soudržné politiky, která má podle obou řečníků v současné době o to větší smysl.

Diskuze odborníků a evropských státníků má potvrdit tendenci sociální soudržnosti napříč kontinentem i volného pohybu lidí. „Nikde v Evropě nemají vznikat koncentrace moci a mocenská centra, musí dojít k vyrovnávání na regionálních úrovních,“ uvedl eurokomisař Špidla.

Jak bude fungovat kohezní fond po roce 2013?

Nosným bodem setkání je diskuze o změnách ve fungování kohezního fondu. Ve hře jsou tři scénáře. První, který prosazují především bohatší země, počítá s tím, že by o dotace soutěžily jen jednotlivé projekty bez ohledu na to, z jaké země pocházejí. Druhý prosazuje zachování současného stavu, kdy na peníze z fondu dosáhnou jen regiony, jejichž hrubý domácí produkt nedosahuje 75 procent průměru Evropské unie. Poslední scénář, který je výhodný především pro země, jako je Česko, počítá s tím, že by se současná 75procentní hranice HDP posunula na 90 procent.

Celá akce se koná za účasti zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise, OECD i odborné veřejnosti. Pozvání na Žofín přijala i eurokomisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová.