Domácnosti spoří méně než v loňském roce

Praha - České domácnosti mají stále větší problémy se spořením. Ještě před dvěma lety ukládalo část svých příjmů do pomyslného prasátka 46 procent domácností. V letošním roce schopnost domácností spořit klesla o čtyři procenta. Vyplynulo to z březnového průzkumu společnosti STEM, kterého se zúčastnilo 1276 osob.

Potíže se svým současným příjmem přitom mají až dvě třetiny dotázaných. Jako velmi obtížnou či obtížnou hodností svou hospodářskou situaci 23 procent respondentů. Mezi nimi jsou zejména lidé se základním vzděláním a vyučení. Naopak mezi vysokoškolsky vzdělanou částí populace snadno vychází s příjmem téměř 60 procent domácností.

Hospodaření s příjmem domácnosti není zcela apolitické, jak by se mohlo na první pohled zdát. Lidé, kteří se svými financemi vycházejí bez problémů, jsou nejčastěji voliči ODS. Na druhou stranu s největšími obtížemi hospodaří stoupenci KSČ. Z těch hodnotí situaci jako obtížnou 82 procent dotázaných.

V průběhu několika let však k závratným změnám nedošlo. Od roku 2001 se podíl lidí, kteří uvádějí problémy se svým příjmem, zvedl pouze o 6 procent. Zdá se tedy, že finanční krize do peněženek domácností ještě příliš nezasáhla.

Jak domácnosti hospodaří se svým příjmem
Jak domácnosti hospodaří se svým příjmem