Orco možná manipuluje s cenou akcií

Praha - Největšího akcionáře developera Orco, investiční společnost Prosperita, rozčílila dnešní žádost Orca o ochranu před věřiteli, o kterou management firmy požádal v Paříži. Generální ředitel Prosperity Miroslav Kurka tvrdí, že rozhodnutí bylo ukvapené a management Orca ho měl předem konzultovat s akcionáři. Kurka zároveň naznačil, že za překvapivou žádostí o ochranu může stát snaha o cílenou manipulaci s cenou akcií.

„Finanční problémy společnosti Orco jsme samozřejmě předpokládali, proto jsme na valnou hromadu připravovali návrh restrukturalizace, který jsme spolu s ostatními akcionáři chtěli projednat a přijmout řešení. Velmi nemile nás překvapilo, že management společnosti v tak závažné věci rozhodl ukvapeně a bez vědomí významných akcionářů. Tyto indicie naznačují, že by se mohlo jednat o cílenou manipulaci s cenou akcií,“ upozornil Kurka.

Drobní akcionáři chtějí odvolat vedení Orca

Nejen Prosperita, ale i další akcionáři Orca jsou jednáním managementu firmy zaskočení. Sdružení minoritních akcionářů společnosti SOS Orco, jehož členové nyní disponují zhruba deseti procenty akcií, prohlásilo, že dnešní krok jen potvrdil obavy ze způsobu, jakým je společnost v poslední době řízena.

„Dosud jsme se vždy snažili hovořit mírně a se snahou o dohodu, nechtěli jsme zbytečně zvyšovat napětí. Ale změna situace nás nutí prohlásit, že na valné hromadě na konci dubna budeme požadovat naprostou a důslednou změnu vedení firmy,“ oznámil předseda SOS Orco Luboš Smrčka.

Akcionáři čekali hospodářské výsledky

Akcionáři jsou postupem firmy o to víc zaskočeni, že již déle než týden čekají na to, až firma zveřejní hospodářské výsledky za předchozí rok. Oznámení mělo přijít již 17. března, vedení firmy je ale nezveřejnilo s tím, že dalo pokyn k hloubkovému přezkoumání jejích provozních a strategických možností. Výsledek hospodaření chtělo zveřejnit až po skončení prověrky koncem března. Místo toho přišla žádost o ochranu před věřiteli, které pařížský soud bezezbytku vyhověl.