OECD čeká 4,3procentní propad ekonomiky

Paříž - HDP členů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, mezi kterými figuruje i Česko, letos klesne o 4,3 procenta. Doposud organizace předpokládala jen 0,4procentní snížení. Recese je podle OECD nejhorší, jakou jsme v našich životech doposud zažili, řada zemí světa, například eurozóna či USA, se bude muset smířit mimo jiné s dvoucifernou nezaměstnaností. Na druhou stranu organizace předpokládá, že díky rozsáhlé stimulaci hospodářství by se světová ekonomika mohla vrátit k růstu už v roce 2010.

„Světová ekonomika se nachází uprostřed nejhlubší a nejsynchronizovanější recese v našem životě. Způsobila ji globální finanční krize a prohloubil kolaps světového obchodu,“ prohlásila OECD ve své prognóze.

Organizace ale věří, že by světovému hospodářství mohla pomoci rozsáhlá protikrizová opatření, která jednotlivé státy a uskupení již několik měsíců implementují. Tyto kroky by mohly světu pomoci vyhnout se opakování Velké recese ze 30. let minulého století a mohly by zajistit, že se svět vrátí k růstu již v roce 2010.

Když přežijeme první pololetí, bude lépe

Nejhorší bude pro světovou ekonomiku letošní první pololetí, kdy je podle OECD třeba počítat s prudkým poklesem hrubého domácího produktu. Ve třetím čtvrtletí by se mohl pokles postupně snižovat a zlepšení bude pokračovat i v závěru letošního roku.

Prudkému poklesu HDP se nevyhne ani jeden ze tří hlavních hospodářských lídrů. Eurozóna zaznamená pokles asi o 4,1 procenta a klesat bude i příští rok, i když výrazně méně než letos. V útlumu zůstane příští rok i Japonsko. Spojené státy už by ale mohly začít přecházet z útlumu k růstu.

Svět ovšem čelí riziku, že se vše ještě zvrtne. Hrozí totiž, že slábnoucí ekonomika dále podkope zdraví finančních institucí a donutí je omezit půjčky ještě více, než se nyní předpokládá.

V Evropě a v USA bude dvojciferná nezaměstnanost

Recese povede k prudkému nárůstu nezaměstnanosti. Vrcholu její míra dosáhne v závislosti na vývoji světového hospodářství buď ještě v roce 2010, nebo v prvních měsících roku 2011. Některým zemím dokonce hrozí, že se míra nezaměstnanosti vyšplhá až na dvouciferné hodnoty.

Jindřich Soukup, vedoucí katedry ekonomie na VŠE:

„V roce 2010 zřejmě ještě bude pokračovat nezaměstnanost, bude se zvyšovat míra nezaměstnanosti, pokud se týče vývoje HDP, neočekávám další pokles.“

K nejhůře postiženým zemím budou patřit členové eurozóny, kde OECD předpokládá nárůst nezaměstnanosti na 11,7 procenta. Ve Spojených státech by se mohla vyšplhat nad deset procent, vzhledem k tomu, že se tamní nezaměstnanost léta pohybovala kolem přirozené míry, bude to pro obyvatelstvo i ekonomiku podle odborníků zřejmě znamenat šok.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje třicet ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Cílem organizace je koordinovat ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci svých členů, a napomáhat tak dalšímu hospodářskému rozvoji, snižování nezaměstnanosti a udržování stability finančních trhů.