Brown: Krizi můžeme překonat jen společně

Londýn - Britský premiér Gordon Brown vyzval ve svém projevu před setkáním vrcholových představitelů nejvyspělejších ekonomik světa G20 ke spolupráci a vytvoření globálních pravidel pro finanční a ekonomický sektor, jejichž základem by byly pevné sdílené hodnoty. Brown rovněž upozornil, že by se ani v době krize nemělo zapomínat na nejchudší obyvatele planety.

„První finanční krize globálního věku“, jak Brown současné ekonomické turbulence nazval, potvrzuje podle něj důležitost společných globálních pravidel a společného postupu napříč světem. „Nejdůležitější věc je, abychom jednali společně, protože když budeme postupovat shodně s ostatními zeměmi, docílíme dvakrát takového efektu, než kdybychom jednali samostatně,“ zdůraznil Brown.

Pro spolupráci podle britského premiéra hovoří i vzájemná propojenost světového hospodářství, globální nákupy zboží, služeb a kapitálu. To, co se stane na jednom místě světa, se neobejde bez dopadu na další státy.

Gordon Brown:

„Naším úkolem je dohodnout se na globálních ekonomických pravidlech, aby finanční trhy odrážely hodnoty, jichž si vážíme jinde - tvrdou práci, odpovědnost, poctivost a spravedlivost.“

Hlavní body pro boj s krizí

„Bitva lídrů G20, bitva, kterou bojujeme, není stará, proti starým nepřátelům, ale je to nová bitva. Je to bitva proti recesi, nezaměstnanosti, nejistotě, chudobě a beznaději,“ zdůraznil Brown. Hlavním cílem setkání lídrů nejsilnějších ekonomik světa v Londýně proto bude především obnovení důvěry ve světovou ekonomiku a obnovení víry v budoucnost.

Brown uvedl, že je třeba zaměřit se na pět nosných bodů, které světu pomohou současné turbulence překonat. Finanční krizi samozřejmě nelze přestát bez vyčištění bankovního sektoru a nastavení systému adekvátního odměňování v něm. Dalšími výzvami jsou potom záchrana pracovních míst a boj proti protekcionismu a isolacionismu. V neposlední řadě by nejvyspělejší země světa měly pracovat také na vytvoření systému včasného varovaní a prevence, který by zabránil opakování hospodářských turbulencí v budoucnu.

Nesmíme zapomínat na chudé

Jako poslední klíčový bod pro boj s krizí Brown vyzvedl pomoc chudým zemím. Zdůraznil, že ač řada bohatých zemí přestala kvůli krizi podporovat chudé, zejména africké země, pro Británii krize výmluvou nikdy nebude a podobně by se měli chovat i ostatní. „Nesmíme nikdy zapomínat na naši povinnost k chudým,“ podtrhl.

Lídři zemí skupiny G20 se oficiálně sejdou v britské metropoli ve čtvrtek 2. dubna. Bilaterální schůzky a menší jednání však probíhají již ode dneška. Summit bude hledat především východiska ze světové hospodářské a finanční krize, podle očekávání má demonstrovat také jednotu špiček světového hospodářství.