Američané zmírnili účetní standardy, aby pomohli bankám

Washington - Americkým bankám stiženým finanční krizí se dostalo další podpory. Federální úřad pro účetní standardy (FASB) jim dočasně zmírnil pravidla, podle nichž firmy vyjadřují hodnotu aktiv ve své bilanci. Banky, které mají ve svých portfoliích velké množství špatných aktiv, budou nyní mít volnější ruku při jejich oceňování.

Hlavní změna spočívá v tom, že banky a další firmy mohou aktiva ocenit s přihlédnutím k tomu, jakou cenu by za ně bylo možné očekávat, pokud by finanční systém fungoval normálně a nebyl ovlivněn krizí. Podle dnešních pravidel je nutné rizikovější aktiva ocenit velmi nízko, jako kdyby je bylo nutné prodat v nouzi, a tedy za minimální ceny.

Nová pravidla také umožní bankám vyhnout se povinnosti hlásit některé ztráty vzniklé v souvislosti s nákupem cenných papírů. Nyní je totiž možné využít více faktorů, jako jsou proměnlivé úrokové sazby, které není nutné brát v potaz při výpočtu čistého zisku či ztráty.

ACCA varuje před ohrožením světových standardů 

Podle vyjádření některých členů FASB byla změna provedena na nátlak Kongresu. Globální asociace účetních standardů ACCA už dříve uvedla, že podobné tlaky a opatření mohou vést i k rozmělnění mezinárodních účetních pravidel. V současnosti i řada dalších zemí nyní požaduje výjimky a ozývají se dokonce hlasy pro návrat k národním účetním standardům. V takovém případě by se ovšem účetní uzávěrky staly neporovnatelnými a zkreslenými.

Někteří odborníci rovněž upozorňují, že uvolnění účetních pravidel by paradoxně mohlo být na škodu snaze americké vlády realizovat nově schválený program podpory finančního systému. Ten předpokládá, že stát spolu se soukromými investory od bank odkoupí takzvaná toxická aktiva v objemu až za půl miliardy dolarů, v přepočtu asi deset miliard korun.