Vývoz mají podporovat i komerční banky

Praha  - Státem podporované úvěrování vývozu by měly v budoucnu poskytovat i komerční banky. Počítá s tím novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou v pondělí projedná vláda. Úvěry od komerčních bank jsou podle ministerstva standardním nástrojem na podporu vývozu, který používá většina států Evropské unie.

„Návrh novely zákona umožní, aby státem podporované úvěrování vývozu poskytovaly i komerční banky, a to prostřednictvím systému dorovnávání úrokových rozdílů,“ vysvětlil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský. Novela podle něj rozšiřuje možnosti pojištění exportních a investičních úvěrů zahraničním společnostem, které jsou ovládány českými společnostmi.

Stát tak více podpoří české exportéry, kteří kvůli globální finanční krizi přicházejí na svých tradičních vývozních trzích v západní Evropě o zakázky. Vývozcům mají při průniku na nové trhy pomoci například dostupnější úvěry státní České exportní banky či výhodnější pojištění od Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP, přičemž celková podpora vývozu by se měla pohybovat kolem 2,9 miliardy korun.

Změna zákona, na které ministerstvo spolupracovalo s ministerstvem financí, je součástí protikrizového plánu vlády. Exportní úvěry z komerčních bank jsou však jen jedním z plánovaných opatření.