Dotace na zateplování odrazují svými riziky

Praha - Fronty na dotace na zateplování domů se nekonají. Ačkoli ještě nedávno stály před úřady po celé zemi fronty lidí, v praxi je situace zcela opačná. Navzdory velké medializaci a hlasitému hlasu Státní fond životního prostředí eviduje po dvou týdnech jen dvě podané žádosti. Lidé zřejmě buďto přišli na to, že na dotace buď nedosáhnou, nebo je odradilo množství formalit. Ministerstvo životního prostředí tak nyní uvažuje o zmírnění podmínek pro získání dotace a přizpůsobení programu Zelená úsporám pro lidi. Jaká úskalí budou žadatele do té doby čekat?

Prvním předpokladem je vyplnění příslušného formuláře žádosti včetně doplnění odborného posudku a dalších požadovaných příloh. Všechny náklady na vypracování dokumentů, které se k žádosti přikládají, platí v plné výši žadatel, a v případě, že dotace nebude udělena, nemůže počítat s tím, že se mu tyto prostředky vrátí. Náklady na vypracování odborného posudku se dle jednotlivých typů podpor pohybují v řádu 10 - 50 tisíc korun.

Úředníci sice tvrdí, že vyřízení žádosti bude rychlé, realitou však může být lhůta alespoň 30 dní. Podle odborníka na ekologická a ekonomická paliva Richarda Richtermoce musí žádosti na některá opatření nejdříve posoudit krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a po vydání souhlasného stanoviska je pak žádost možno podat tomu, kdo je pověřen další administrací. Může to být SFŽP, ale i vybrané banky. Každopádně ale platí podmínka, že všechny žádosti musí projít rozhodnutím Rady SFŽP a na návrh této Rady pak o udělení či neudělení dotace právoplatně rozhodne i ministr.

Peníze především, ale až nakonec

Vyplacení peněz může zřejmě zklamat mnoho potenciálních zájemců. Dotace je definitivně přiznaná a proplacená až po ukončení akce a doložení splnění podmínek. Teoreticky se může stát, že žadatel dostane na dotaci příslib, ale na konci ji stát odmítne vyplatit, protože žadatel nedodržel dané podmínky. Bude-li úředník chtít, najde spousty chyb, na které poukáže. Je proto potřeba, aby žadatelé byli skutečně obezřetní, protože se již v minulosti u jiných programů mnohokrát stalo, že dotace byla státem přislíbena, ale nevyplacena. Na vyplacení dotace pochopitelně není právní nárok.

Zřejmě posledním rizikem plynoucím z dotací na zateplování je fakt, že se příjemce dotace zaváže, že zařízení, na něž obdržel dotaci, budete používat minimálně 15 let. Když půjde o zateplení nebo o podporu výstavby pasivního domu, bude se muset zavázat, že tyto budovy budete užívat rovněž po dobu nejméně 15 let. Zatím není jisté, jak budou úřady konkrétně postupovat. Podle Richtermoce ale zřejmě v případě prodeje domu bude muset příjemce celou dotaci - nebo alespoň její část - vrátit.

Co podporuje program Zelená úsporám
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24