Konkurenti pošty se prosazují doručováním letáků

Praha - Kolem 60 procent se pohybuje podíl trhu neadresných zásilek a balíků, který získala konkurence České pošty. Neadresnými zásilkami se rozumí například reklamní letáky. Naopak na trhu adresných listovních zásilek Česká pošta naprosto dominuje. Pošta má v Česku stále státem garantovaný monopol na doručování listovních zásilek do 50 gramů. Úplné otevření trhu mělo nastat v roce 2009, ale direktivou Evropské unie se posunulo na začátek roku 2013.

Konkurenti pošty se zaměřují na doručování reklamních letáků, tedy neadresných zásilek a zásilek o hmotnosti nad 50 gramů, zejména balíků. V současnosti existují tři celostátní konkurenti pošty, společnosti Grátis, Mediaservis a TNT Post ČR.

Asociace alternativních poštovních operátorů vznikla v listopadu minulého roku, sdružuje fyzické i právnické osoby a v současné době má 13 členů. Z celoplošných operátorů jsou jejími členy Grátis a TNT Post. Jejím cílem je dosažení odpovídajícího postavení alternativních operátorů při přípravě nové poštovní legislativy v souvislosti s otevřením trhu, rovnoprávné postavení při aplikaci DPH na poštovní služby nebo nezávislé měření výsledků kvality.

Video Telefonát Veroniky Kubíčkové
video

Telefonát Veroniky Kubíčkové