Zadlužování Německa bude protiústavní

Berlín - Německo rázně vykročilo směrem k vyrovnaným rozpočtům. Spolková rada, horní komora německého parlamentu, dnes schválila ústavní omezení na nové zadlužování Německa i jednotlivých spolkových zemí. U spolkového rozpočtu bude od roku 2016 přípustné zadlužení jen do výše 0,35 procenta HDP, což v současnosti představuje zhruba 9 miliard eur (přibližně 240 miliard Kč) a rozpočty jednotlivých zemí budou muset být od roku 2020 vyrovnané. Zákon radikálně omezující budoucí zadlužování přichází v době, kdy vláda očekává na příští rok rekordní schodek ve výši 330 miliard eur (8,8 bilionu Kč).

Ve spolkové radě, v níž sedí zástupci 16 spolkových zemí, se pro vládní návrh zákona, který předtím prošel Spolkovým sněmem, nevyslovily jen tři země: Meklenbursko-Přední Pomořansko, Šlesvicko-Holštýnsko a Berlín. Ke změně ústavy (Základního zákonu) je ve Spolkové radě zapotřebí nejméně dvoutřetinové podpory, návrh tak byl přijat.

Berlín, Brémy, Sársko, Sasko-Anhaltsko a Šlesvicko-Holštýnsko, které patří mezi chudší spolkové země s rozpočtovými problémy, budou v letech 2011-2019 dostávat každoroční „konsolidační pomoc“ ve výši 800 milionů eur.

Německý ministr financí Peer Steinbrück dnes rovněž ve Spolkové radě prohlásil, že v příštím roce si německá vláda pravděpodobně bude muset půjčit zhruba 330 miliard eur. Letos německá vláda počítá se schodkem 47,6 miliardy eur, přičemž dosavadní rekord z roku 1996 odpovídal ekvivalentu přibližně 40 miliard eur.

Peer Steinbrück
Peer Steinbrück