Ode dneška Češi nepracují na stát, ale na sebe

Praha - Dnes Češi přestávají pomyslně pracovat na stát a začínají si vydělávat do vlastní kapsy. Podle výpočtů Liberálního institutu (LI) letos Češi museli na stát vydělávat 163 dní, tedy o 5 dní déle než loni. Hospodářská krize zvrátila vývoj posledních dvou let, kdy se počet dní práce na stát zmenšoval. Česko svým dnem daňové svobody zaostává za průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který v letošním roce vychází na 11. června.

Výpočty Liberálního institutu vycházejí z metodiky OECD, která využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, umožňuje porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v mnoha dalších zemích. „Protože hrubý domácí produkt neporoste, respektive bude klesat, tak, přesto, že nedošlo žádnému razantnímu zvýšení daňové zátěže, ale výdaje veřejných rozpočtů zůstávají stejné, došlo k prodloužení doby, kdy pracujeme na stát,“ vysvětlil ekonom institutu Miroslav Ševčík.

Ze zemí, pro něž jsou dostupné aktuální odhady vývoje HDP, letos zaznamená největší propad Velká Británie. Britové si den daňové svobody připomenou 30. června, což je o celých 16 dní později než loni.
  

Video Komentář Miroslava Ševčíka
video

Komentář Miroslava Ševčíka

Japonsko se dnem daňové svobody 28. května spolu se Spojenými státy (1. června) propadlo o 13 dní. O něco lépe na tom bude Itálie, kde lze očekávat posun dne daňové svobody o deset dnů dále na 6. července. Němci začnou na sebe pracovat 19. června a Francouzi 21. července. Naopak Slováci si letošní den daňové svobody připomenuli již 17. května.

Den daňové svobody je podle Liberálního institutu důležité připomínat z toho důvodu, že stát s penězi daňových poplatníků zdaleka nehospodaří tak opatrně a efektivně, jako by to dělali lidé sami. Veřejný sektor by měl tudíž podle LI poskytovat pouze ty služby, které lze z různých důvodů jen těžko nechat na samotných jednotlivcích.

Podle jiných výpočtů společnosti Patria Finance připadne den daňové svobody letos na 17. června, tedy o čtyři dny dříve než loni.

Den daňové svobody
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24