Vládě se nelíbí zákony o hospodářské soutěži a správě daní

Praha - Vláda na dnešním zasedání nesouhlasila s poslaneckým návrhem, který má zakázat státní správě a samosprávám omezovat hospodářskou soutěž. Návrh by mohl za určitých okolností také postihovat obcházení zákonem předepsaných regulačních poplatků ve zdravotnictví. Kabinetu se nezdá i další poslanecký návrh - novela zákona o správě daní a poplatků. Bez ohledu na stanovisko vlády se ale bude návrhy zabývat Poslanecká sněmovna.

Zákaz omezování soutěže pomocí zvýhodňování vybraných firem by měl zahrnout nejen státní úřady, obce, kraje, ale i profesní komory. Současný zákon podle důvodové zprávy předpokládá, že když někdo omezí hospodářskou soutěž, jedná se vždy o porušení ze strany nějaké firmy. Rovné podmínky soutěže však často narušují svými zásahy právě úřady nebo samosprávy.

„Současná právní úprava poskytuje podmínky jenom pro účastníky hospodářské soutěže. Ale bohužel veřejná správa velmi často hospodářskou soutěž narušuje. Toto měla ta novela odstranit,“ vysvětlil její předkladatel Libor Ježek (ODS). Podle ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové je sice takové nařízení potřeba, ale podobná ustanovení ale patří do zákona o veřejné podpoře. Poslanci přitom upravili zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová:

0„Návrh legislativní rada vlády a vláda ČR nepodpořila. Ne snad, že by s ním nesouhlasila, protože věcně s obsahem novely vyslovila souhlas.“


Novela zákona o správě daní a poplatků mění pravidla kontroly vynakládaných peněz, které příjemci získají z různých veřejných dotací. Podle současného zákona může příjemce veřejných dotací kontrolovat jak ten, kdo mu peníze dal, tak i ministerstvo financí a jeho finanční úřady. Oba však mohou kontrolovat stejnou věc v různém čase a s rozdílným výsledkem.

Příjemce veřejné finanční podpory se tak může ocitnout v situaci, kdy mu stát prostřednictvím dvou svých orgánů sděluje zcela opačné stanovisko, často s časovým odstupem i několika let. Zákon by měl současnou dvoukolejnost kontrol odstranit. Odpovědnost za to, že příjemce využil peníze v souladu s pravidly, má nést poskytovatel.

Daniela Kovářová
Daniela Kovářová