Můžeme platit pojistku a nebýt pojištěni? Ano!

Praha - Málo platné, čas od času se člověk dostává do situace, které by rád předešel, ale ona předešla jeho. Typickým příkladem bývá pojištění. Málo kdo si totiž úplně a v klidu přečet smluvní podmínky uzavíraného pojištění a pak s hrůzou zjišťuje, že vichřice, která se mu nad domem přehnala, nebyla z hlediska pojistky živelnou pohromou ale jen přívalovým deštěm, proti kterému nebyl pojištěn.

Rada, která se skrývá za úsměvem a sladkými řečičkami každého pojišťováka, který s vámi uzavírá smlouvu, by tak asi měla znít: „Ptejte se, ptejte se, protože já vám sám od sebe toho moc neřeknu.“ A opravdu si nechte vždy vysvětlit všechny i pro laika banální termíny. Protože například krádež není totéž co vloupání. To platí i v případě, že máte uzavřenou pojistku na majetek v určité výši. I kdybyste se pak „rozkrájeli“, pojišťovna vám vyplatí jen to, co pojišťujete.

I v případě, že jste vše udělali, tak jak jste měli a cítíte se neohroženi, můžete se dostat do pěkného maléru. Jedním z takových problémů je i případ, který nám ve svém dotazu popsal jeden z našich čtenářů. V roce 1982 uzavřel několik pojistek, včetně pojištění svého rodinného domu. A jak to občas bývá, oženil se a jeho manželka mu po čase přivedla na svět syna. Jako řádný otec vědomý si svých povinností, nechal vystavit darovací smlouvu a dům převedl v roce 1994 na svého syna. A stále platil pojistku. Jenže letos v pojišťovne zjistil, že pojistná smlouva je neplatná.

Co na to právník?

„Nejen že je smlouva neplatná, ale pokud by pojistník chtěl pojistnou částku vrátit, má ze zákona nárok pouze na částku za poslední tři roky. Tedy, za předpokladu, že platit, řekněme tisíc korun ročně, tak při stornu smlouvy dostane od pojišťovny zpět pouze tři tisíce korun. A to by navíc musel o vrácení peněz z pojistky požádat. Jinak měl česky řečeno smůlu. Ono to totiž tehdy neřešily dnes známé pojistné podmínky uzavírané mezi pojišťovnou a klientem, ale pojištění upravovala jen obecná vyhláška,“ vysvětlila právnička Věra Chandrycká.

Můžeme k tomu dodat jen, že nešťastný čtenář měl ve své smůle obrovské štěstí, protože žádné plnění pojistky nepožadoval. „Platit pojistku a nebýt pojištěn, to je ale silná káva i pro nás právníky,“ dodává Chandrycká.

Situace se mění, obezřetnost se ale stále vyplácí

Většina z nás má ale často pojistky mnohem novější, než je tato z roku 1982. A od té doby se pochopitelně situace změnila, avšak stále platí známé heslo „důvěřuj, ale prověřuj“. Situace se různí pojišťovna od pojišťovny, záleží především na tom, co má který ústav ve svých všeobecných podmínkách. Například Česká pojišťovna České televizi potvrdila, že podle jejích podmínek pojistka změnou vlastníka objektu pojištění automaticky zaniká.

Pojistné může ale také automaticky přejít na nového vlastníka objektu. Může se vám pak stát, že uzavřete smlouvu novou a strou za vás stále platí bývalý vlastník. „Dovoluji si doporučit všem novým vlastníkům, aby osobně nebo alespoň prostřednictvím internetu, zjistit stav pojistek a při uzavření nové pojistky, zrušili tu předešlou. Vyvarují se tak možným přehmatům vlastním i ze strany úředníků pojišťovny,“ doplňuje Chandrycká.

Co dodat snad jen, že pocit, že by každý asi měl nejdříve vystudovat práva, posléze ekonomickou fakultu, aby se životem úspěšně protáhl. Teď mě napadá, že by od věci nebyla ani fakulta sociálních věd a psychologie. Ale aby se při tom studiu stihl člověk ještě vůbec pojistit.