Exekuce budou jednodušší a rychlejší

Praha - Zjednodušení a zrychlení exekučního řízení - tento návrh novely exekučního řádu schválila Poslanecká sněmovna. Současně by se měla zvýšit ochrana práv účastníků tohoto řízení. Novela také upřesňuje okolnosti postihu exekutorů a čekatelů na místo exekutora. Návrh nyní míří do Senátu.

Hlavní změnou novely je přiměřenost exekucí, která by měla zaručit, že zabavovaný majetek nebude mnohem vyšší hodnoty než dlužná částka. Nově by mělo platit, že dlužník v exekuci bude mít sice zablokovaný celý majetek s výjimkou běžných činností, jakmile ale budou zajištěny dostatečné prostředky pro uhrazení dluhu, majetek bude opět uvolněn.

Prvním způsobem, jak získat od dlužníka peníze, bude takzvané přikázání pohledávky, poté srážky ze mzdy, a až nakonec bude moci exekutor sáhnout na majetek dlužníka. O zahájení exekuce by měl podle novely nadále rozhodovat soud, ale návrh na zahájení řízení by se měl nově podávat soudnímu exekutorovi. Ten se obrátí na exekuční soud, který svým usnesením rozhodne. Exekutor bude také vyřizovat pouze takové věci, v nichž mezi účastníky panuje shoda. V opačném případě předloží věc k rozhodnutí soudu.