Sněmovna prodloužila termín pro převody družstevních bytů

Praha - Obyvatelé družstevních bytů, kteří v minulosti v souladu se zákonem o vlastnictví bytů požádali o převod bytu do osobního vlastnictví, budou zřejmě moci své právo uplatnit až do roku 2040, nikoliv jen do příštího roku, jak předpokládal doposud platný zákon. O prodloužení lhůty o dalších třicet let dnes rozhodla Poslanecká sněmovna. Novela nyní poputuje do Senátu.

Podat žádost o odkoupení bytu mohli družstevníci do roku 1995, na pozdější žádosti už družstva nemusela brát zřetel. Faktem ale je, že řada lidí, kteří zákonnou lhůtu dodrželi, dodnes byt ve vlastnictví nemá. Mohou za to různé průtahy, většinou na straně družstev. A právě těmto lidem má dnes schválená novela pomoci.

Navržené změny ale mají i další cíl, především popohnat družstva, aby převody bytů do vlastnictví urychlila. Pokud družstvo nesplní svou povinnost a nepřevede byt na nájemníka, který ho k tomu vyzval a splnil všechny související povinnosti, bude muset platit pokutu 100 korun za každý den prodlení. Navíc budou moci nově žádat o převod bytu do vlastnictví také dědicové původních družstevníků.

Družstevní byty jsou považovány za přetrvávající dědictví socialismu. V Česku jich je zhruba 800 tisíc, do osobního vlastnictví je jich z toho převedeno kolem 350 tisíc.