EU se předběžně dohodla na reformě finančního dozoru

Brusel - Lídři členských států Evropské unie se dnes na summitu předběžně dohodli na reformě finančního dohledu. Ta by měla zabránit opakování finanční krize z loňského roku, kdy vlády vydaly stovky miliard eur z veřejných peněz na záchranu bank. Konkrétní detaily reformy ale Evropská komise zveřejní až na podzim a státy o nich budou dále jednat. Cílem změn dohledu je snaha, aby se finanční instituce do budoucna vyvarovaly obrovských investic do vysoce rizikových produktů.

Základem návrhu EK je vznik dvou celoevropských orgánů, které by měly vylepšit regulaci a sledování finančních trhů v unii. Nejdůležitější je Evropská rada pro systematické riziko (ESRC) a měli by ji tvořit centrální bankéři z jednotlivých členských států a národní regulátoři. Jejich úloha bude především monitorovací - měli by unii varovat před případnými riziky na celém finančním trhu (takzvaný makrodohled). Britové nejspíše nakonec ustoupili od svých námitek proti tomu, aby šéfem ESRC byl šéf Evropské centrální banky.

Druhý orgán bude dohlížet na mezinárodní finanční skupiny 

Druhým orgánem má být takzvaný Evropský systém finančního dohledu (ESFS). Úkolem této instituce bude zlepšit dohled nad finančními skupinami, které podnikají na území několika členských států EU, ale každá z jejich částí spadá pod jiný národní dohled a regulaci. ESFS bude navíc koordinovat práci tří dalších institucí, které nově vzniknou z již existujících unijních výborů. Jedna instituce přitom bude mít na starost banky, druhá pojišťovny a třetí penzijní fondy.

Britům se nelíbilo, že rozhodnutí ESFS by za určitých okolností mohly být právně závazná. Podle diplomatických zdrojů tato podmínka v textu nakonec zůstala, ale politici schválili, že taková rozhodnutí nesmí mít dopad na rozpočty států. Regulátor tak nebude moc například mluvit do rozhodnutí o navýšení kapitálu v jednotlivých finančních institucích.

Návrh vychází z Larosierovy zprávy 

Návrh Evropské komise, který dnes premiéři a prezidenti s úpravami odsouhlasili, vychází z takzvané Larosierovy zprávy, kterou nedávno představili finanční experti vybraní právě EK. Celou skupinu vedl právě bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu Jacques de Larosier. Dnešní dohoda ovšem neznamená, že změny v regulaci finančního sektoru se začnou okamžitě projevovat. Na řadu nyní přijde opět Evropská komise, která by měla na podzim předložit konkrétní legislativní návrhy, jež budou regulaci a dozor upravovat. Ty pak opět čeká jednání mezi členskými státy.

Summit Evropské unie
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24