Dohled nad finančním sektorem v EU se změní v roce 2010

Brusel - Reforma dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, na které se předběžně ve čtvrtek dohodli lídři členských států unie na summitu v Bruselu, by měla vstoupit v platnost během roku 2010. Vyplývá to ze závěrečného dokumentu summitu. Cílem změn ve finančním dohledu je zabránit opakování loňské finanční krize.

„Evropská rada vítá záměr komise předložit nejpozději začátkem podzimu 2009 legislativní návrhy na zavedení nového rámce pro evropský dohled, které budou plně zohledňovat závěry rady ze dne 9. června 2009. Tyto návrhy bude třeba rychle přijmout, aby byl nový rámec plně zaveden v průběhu roku 2010. Evropská rada vyhodnotí dosažený pokrok na svém zasedání v říjnu roku 2009 a v případě potřeby poskytne další pokyny,“ píše se v dokumentu.

„Ta jednání byla velmi tvrdá. Celá ta jednání, která tvořila přípravnou fázi, se rodila v silné debatě, místy i v kontroverzi,“ uvedl před začátkem druhého a zároveň posledního dne summitu český premiér Jan Fischer.

Reforma dohledu nad finančním trhem má finanční instituce přimět k tomu, aby se do budoucna vyvarovaly obrovských investic do vysoce rizikových produktů. Díky tomu by se již neměla opakovat situace, že budou muset národní vlády zachraňovat privátní banky, jako tomu bylo v posledním roce.

Základem návrhu Evropské komise je vznik dvou celoevropských orgánů, které by měly vylepšit regulaci a sledování finančních trhů v unii. Nejdůležitější je Evropská rada pro systematické riziko, kterou by měli tvořit centrální bankéři z jednotlivých členských států a národní regulátoři. Jejich úloha bude především monitorovací - měli by unii varovat před případnými riziky na celém finančním trhu.

Druhým novým orgánem má být takzvaný Evropský systém finančního dohledu, úkolem kterého bude zlepšení dohledu nad finančními skupinami, jež podnikají na území několika členských států EU, ale každá z jejich částí spadá pod jiný národní dohled a regulaci.

Předseda Evropské komise José Barroso:


„Chtěl bych vysvětlit, že žádným způsobem neomezujeme roli národních dohlížejících orgánů, tuto roli začleňujeme do evropského rámce. Žádný členský stát nebude nucen k přijímaní určitých opatření, ale bude podporována přeshraniční spolupráce.“

Reforma se setkala se silným odporem Britů. Nakonec ale ustoupili od svých námitek proti tomu, aby šéfem rady byl šéf Evropské centrální banky a podle diplomatických zdrojů i od toho, aby rozhodnutí Evropského systému finančního dohledu mohla být za určitých okolností právně závazná.