Česko neplní protikorupční úmluvu

Berlín/Praha - Česká republika má nedostatky ve spolupráci finančních úřadů a policie, v posilování nezávislosti státních zástupců, ve stíhání přeshraniční korupce či v zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. To vyplynulo ze zprávy nevládní organizace Transparency International (TI). Česko tak selhává při prosazování úmluvy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o zákazu uplácení v mezinárodním obchodě. Úmluvu podepsalo od roku 1997 celkem 38 zemí.

 

Češi nejsou v neplnění úmluvy zdaleka sami - společnost v kolonce „malé nebo žádné prosazování úmluvy“ jim dělá dalších 20 států, mezi které patří například sousední Slovensko, Polsko, Brazílie, Austrálie, Kanada či Jihoafrická republika. „Takové nevyrovnané prosazování závazků ohrožuje úspěch úmluvy. Prosazování všemi členskými státy se musí urychlit, jinak úmluva nakonec zkrachuje,“ varovala TI.

Podle TI představitelům signatářských zemí chybí především politická vůle vynucovat závazky vyplývající z dokumentu. „Je pokrytecké, když vlády podepíší protikorupční úmluvu, ale neudělají nic pro její uvedení do praxe. U nás je to úkol hlavně pro ministerstva spravedlnosti a vnitra,“ uvedl ředitel české pobočky TI David Ondráčka.

Úmluvu prý plní pouze čtyři státy - Německo, Švýcarsko, Spojené státy a Norsko. Dalších 11 států se o její plnění snaží středně. Dokument mimo jiné za trestný čin označuje nabídnutí či poskytnutí úplatku úředníkovi v jiné zemi za účelem získání zakázky. Klade si také za cíl zabránit odečítání úplatků v mezinárodním obchodě z daní. Transparency International považuje za důležité, aby se k úmluvě připojily také Rusko, Čína a Indie.

Korupce
Korupce