Dětská koloběžka a puzzle, další oběti inspektorů

Praha - Česká obchodní inspekce (ČOI) objevila na tuzemském trhu nebezpečnou dětskou koloběžku a puzzle. Dětem hrozí při jízdě na koloběžce kvůli špatné konstrukci pád a puzzle zase obsahuje nebezpečnou chemikálii. Jak dnes sdělila mluvčí ČOI Kamila Juhaňáková, zakázala inspekce prodej těchto hraček. Podrobnosti o rizikových výrobcích najdete na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Zákaz se týká dětské koloběžky JUST START. „Jejím používáním hrozí nebezpečí pádu a poranění, ke kterému může dojít vlivem sklouznutí rukou z řidítek za jízdy,“ uvedla. Stupátko koloběžky má navíc ostré hrany, o které se děti mohou poranit.
 

V puzzlech EVA MATS MD 240, které bylo vyrobeno v Číně, odborníci zjistili chemikálii acetofenon. „Vzhledem ke klasifikaci chemické látky lze říci, že tato látka s sebou nese potenciální nebezpečí z hlediska podráždění očí nebo sliznice, a tudíž nesplňuje požadavky směrnice o chemických vlastnostech,“ upozornila Juhaňáková.