Česku hrozí sankce za nedostatečnou ochranu spotřebitelů

Brusel - Evropská komise má obavy, že české zákony nedostatečně chrání spotřebitele, kteří si objednávají zboží z katalogu. Brusel dnes proto s Českem zahájil takzvané řízení pro porušení povinnosti, které může skončit až žalobou u Evropského soudního dvora v Lucemburku a případnou finanční sankcí. Češi podle komise nepřevedli do národní legislativy všechna ustanovení evropské směrnice, která upravuje práva spotřebitelů. Podobné následky může mít nenaplňování unijních norem týkajících se vnitřního trhu s plynem a elektřinou.

Základem směrnice upravující práva spotřebitelů je ustanovení, že pokud se během prvních dvou let od dodání na zakoupeném zboží objeví vada, nese odpovědnost prodávající a spotřebitel má nárok na opravu nebo výměnu zboží. Za určitých podmínek může spotřebitel místo toho získat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

Češi ale nejsou v unii jedinými, kteří mají s ochranou spotřebitelů problémy. Evropská komise dnes v tomto případě zahájila řízení hned s devíti členskými státy Evropské unie. Důvod nespokojenosti Bruselu však není ve všech případech stejný.

Komisi se nelíbí, že například spotřebitel, který vrací vadný MP3 přehrávač v Lotyšsku, by mohl být povinen zaplatit dopravné nebo že spotřebitel v Řecku může ztratit všechna svá práva vůči prodávajícímu v případě, že neodmítne převzít automobil z důvodu zjevné vady ihned při jeho předání.

Evropská komise má námitky rovněž na trh s elektřinou a plynem 

Právní kroky dnes zahájila Evropská komise rovněž vůči 25 z 27 států Evropské unie, včetně Česka a Slovenska, za to, že nenaplňují unijní normy týkající se vnitřního trhu s plynem a elektřinou. I kvůli tomu jim hrozí, že by mohly skončit před Evropským soudním dvorem. Pokud členské státy správně nepřevedou dané normy, kvůli nimž je výkonný orgán bloku kritizuje, pak podle komise hrozí, že spotřebitelé i další účastníci trhu nebudou moci využívat výhod plynoucích z otevřeného energetického trhu v EU.

Problémy, které zemím komise vytýká, se obecně týkají několika různých oblastí. Například nedostatku transparentnosti a přístupu k informacím, nedostatečnému přístupu k přeshraničním sítím s elektřinou či plynem či narušování trhu regulovanými cenami za energie. V případě Česka jde třeba o to, že nezavedlo adekvátní procedury pro nakládání se stížnostmi zákazníků, jak jedna z norem požaduje. U Řecka, Polska, Portugalska, Rumunska a Litvy se spor týká regulovaných cen.

„V tomto čase ekonomické a hospodářské krize je jednoduše nepřijatelné, aby evropští zákazníci a společnosti nesli břemeno za nesprávně fungující energetický trh,“ řekl eurokomisař pro energetiku Andris Piebalgs k dnešnímu rozhodnutí komise, která v EU dohlíží na dodržování a uplatňování unijních předpisů a pravidel.

Oprava rozvodné sítě
Oprava rozvodné sítě